Kallelse till extraordinärt nationsmöte – valmöte 17.12.2020 kl. 18.00

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden. Nationsmedlemmar sammankallas till ett extraordinärt valmöte 17.12.2020. kl. 18:00 online via Zoom. Anmäl dig till nationsmötet Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret. En zoom-länk skickas ut per e-post till alla som …

Kallelse till extraordinärt nationsmöte – valmöte 17.12.2020 kl. 18.00 Läs mer »

Lediganslående: funktionärsposter, styrelseposter, kommittéer

Vasungar! På oktober nationsmöte lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- ochkommittéposter för verksamhetsåret 2021. Valen förrättas på valmötet i december, torsdagen den 10.12 i teatern på nationsvåningen eller online via Zoom. Oberoende om du som Vasung deltar på distans eller på plats så har du rätt att rösta på nationsmötet. Det kommer att göras speciella arrangemang så …

Lediganslående: funktionärsposter, styrelseposter, kommittéer Läs mer »

Kallelse till oktober nationsmöte 15.10

Vasungar! Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och allanationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden. Anmälan till nationsmötet och mötesbilagor: Anmäl dig på förhand – oavsett om du deltar fysiskt eller på distans – via: https://forms.gle/i5DdSHyg87W8jaFH7Obs! Fyll i senast en timme innan mötet börjar De som deltar på plats ombeds använda …

Kallelse till oktober nationsmöte 15.10 Läs mer »

Lediganslående av poster

Två platser i Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Kristoffer Fant är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen. En …

Lediganslående av poster Läs mer »

Kallelse till september nationsmöte 17.9

Vasungar! Välkomna på nationsmöte torsdagen 17.9 kl. 18.00 i teatern på nationsvåningen – eller på distans via Zoom! Om du deltar på distans – anmäl dig till mötet enligt instruktionerna nedan. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och allanationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden. Anmälan till …

Kallelse till september nationsmöte 17.9 Läs mer »

Sommarens ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter

Vasungar! Sommarens ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter är öppen och ansökningar tas emot fram tills 2​​2.7.2020 OBSERVERA att i det elektroniska ansökningssystemet är ansökningarna i kraft endast 4 månader. Om du har skickat in en ansökan under tidigare ansökningstider bör du därför uppdatera din ansökan. Kom också ihåg att uppdatera din ansökan ifall dina studier …

Sommarens ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter Läs mer »

Vårens uppdatering: Lediganslagna poster, mottagare av förtjänsttecken och stipendier

Under denna vår har vi fått tänka om angående nationsverksamheten. De flesta program har flyttats till VN:s Discord kanal eller till Zoom-konferenser. Vill du följa med vilka program som ordnas på distans och allmänt om hur vi följer med Corona läget? Läs denna nyhet, som uppdateras kontinuerligt. I februari har vi delat ut förtjänsttecken och …

Vårens uppdatering: Lediganslagna poster, mottagare av förtjänsttecken och stipendier Läs mer »

Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten

Senast uppdaterad 09.03.2022 (Nytt: Nationsvåningen äntligen öppen!) Denna sida uppdateras regelbundet om eventuella nya instruktioner eller restriktioner tillkommer. Nationsvåningen äntligen öppen! 09.03.2022 Nationsvåningen är äntligen öppen igen! Vasa nations funktionärer får ordna fysiska evenemang på våningen utan några restriktioner. Dessutom får Vasa nations klubbar uppta sin verksamhet som normalt. Discord dejouren kommer att upphöra i …

Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten Läs mer »

Kallelse till mars nationsmöte 12.3

Vasungar! Jag har äran att i egenskap av nationens kurator kalla er till årets tredje nationsmöte, torsdagen 12.3 kl. 18.00 i teatern på nationsvåningen. På mötet väljer vi två representanter till Oy Botta Ab, vi går igenom årsfestens budgetuppföljning, lediganslår en post i seniorrådet och delar ut stipendier och förtjänsttecken till mottagare som inte kunde …

Kallelse till mars nationsmöte 12.3 Läs mer »

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x