Lediganslående: funktionärsposter, styrelseposter, kommittéer

Vasungar!

På oktober nationsmöte lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- och
kommittéposter för verksamhetsåret 2021. Valen förrättas på valmötet i december, torsdagen den 10.12 i teatern på nationsvåningen eller online via Zoom. Oberoende om du som Vasung deltar på distans eller på plats så har du rätt att rösta på nationsmötet. Det kommer att göras speciella arrangemang så att det också ska vara möjligt att anonymt rösta online.

De lediganslagna styrelse-, funktionärs- och kommittéposterna hittar du på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/medlemar/funktionarsposter

Ansökan online

Du kan gå med i en kommitté, ansöka om en styrelse och/eller funktionärspost via detta formulär

För att ansöka om en funktionärs- eller styrelsepost krävs en kort och koncis fritt formulerad skriftlig ansökan, med information om eventuell tidigare erfarenhet och motivering till varför posten sökes.

Svaren läses endast av ordförande, men kan diskuteras av styrelsen och
kuratorn. Svaren raderas efter valmötet.

Till funktionärs- och styrelseposter kan man även skicka in ansökan via e-post till vn-ordforande@gmail.com. Deadline för alla ansökningar är 30.11.2020 och för att gå med i kommittéer: 8.12.2020.

Styrelsen 2021 – något för mig?

Har du idéer om hur man kunde utveckla verksamheten överlag på nationen? Tycker du om att påverka och vill lära dig mer om hur en styrelse arbetar?

Som styrelsemedlem har du stora möjligheter att påverka både program och organisering av nationsverksamheten. Styrelsemedlemmar har både rutinuppgifter, så som dejourering och sakgranskning, och mer spontana uppgifter, så som olika typer av representationsuppdrag hos nationer och föreningar.

Det som har kännetecknat verksamhetsåret 2020 är förstås den rådande pandemin. Styrelsearbetet i år har bland annat krävt att ändra om verksamheten från fysisk till online med olika hybridlösningar. Styrelsearbetet har även krävt förmåga att kunna ta snabba, informerade beslut och att vara up to date med THL:s riktlinjer. Om du känner att du vill vara med om att utveckla verksamheten mera innovativt, med pandemin i beaktande, så är styrelsen 2021 något för dig!

Att gå med i styrelsen är bästa sättet att få inblick i hur nationen fungerar bakom kulisserna och att påverka samt förbättra olika processer.

Sök till styrelsen via detta formulär eller per e-post till vn-ordforande@gmail.com

Varför vara funktionär på Vasa nation?

Du får bland annat:

  • Ledarskapserfarenhet
  • Öva på samarbete och kommunikation
  • Förvalta en del av VN:s budget (funktionärsposter med budget)
  • Inblick i hur en nation fungerar
  • Livserfarenhet att lägga till på CV:n 🙂
  • En nyckel till nationsutrymmena.

…. Allt samtidigt som du har roligt, träffar goda vänner och får vara en del av en väldigt härlig gemenskap.

Ansök om funktionärspost via detta formulär: [länk kommer inom kort] eller per e-post till vn-ordforande@gmail.com

Bli medlem i en kommitté

För att bli medlem i en kommitté ska du senast 8.12.2020 fylla detta formulär

Fyll i vilken/vilka kommitté(er) du vill bli medlem i. Svaren läses endast av ordförande, men kan diskuteras med styrelsen och kuratorn.
Svaren raderas efter valmötet.

Av Vasa nations funktionärer och kommittémedlemmar förväntas god samarbetsförmåga samt ett intresse av att föra nationsverksamheten framåt.

Har du frågor om de olika posterna och kommittéerna berättar kurator,
ordförande, styrelsen eller de sittande funktionärerna gärna mera om
de olika posterna.

Sammanfattning

VAD: Sök styrelse-, funktionärs- och kommittéposter för verksamhetsåret 2020!
HUR: Ansök genom att fylla i formulären ovan!
NÄR: senast 30.11.2020 (funktionärer, styrelsen) och 8.12.2020 (kommittémedlemmar), gärna tidigare!
VARFÖR: För att det är roligt, utmanande, spännande, skrev vi redan roligt? Dessutom får du lära känna nya människor, du får erfarenhet i allt från ledarskap till planering av evenemang, ett trevligt tillägg till din CV, chans att söka stipendium och mycket, mycket mer!

Vi hoppas att du också vill komma med i världens härligaste gemenskap!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x