Lediganslående av poster

På september månads nationsmöte lediganslogs två poster i Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse och en post till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse. Samtliga poster kan sökas fram tills 12.10.

Att posterna lediganslås är normalt förfarande. Sökande förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posterna. Valen förrättas på oktober nationsmöte den 15.10.

Två platser i Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse

ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Kristoffer Fant är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen.

En plats i Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse

SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; Vasa nation, Nylands Nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation.

Stiftelsens styrelse har bland annat i uppgift att representera stiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt draga försorg om att stiftelsens medel placeras och förvaltas såsom stiftelselagen förutsätter, draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter.

Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Sebastian Storholm är vald till Vasa nations representant för kalenderåren 2020-2021, medan Martina Wiklunds mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

Lämna in en ansökan

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan skickas till kuratorn på vnkurator@gmail.com senast söndagen 12.10 kl. 23.59.

Vid frågor – kontakta kurator, Camilla Martin; vnkurator(a)gmail.com

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x