Kallelse till mars nationsmöte 12.3

Vasungar!

Jag har äran att i egenskap av nationens kurator kalla er till årets tredje nationsmöte, torsdagen 12.3 kl. 18.00 i teatern på nationsvåningen.

På mötet väljer vi två representanter till Oy Botta Ab, vi går igenom årsfestens budgetuppföljning, lediganslår en post i seniorrådet och delar ut stipendier och förtjänsttecken till mottagare som inte kunde delta i årsfesten.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla
nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Det bjuds på mat!

Välkomna!

Camilla Martin
Vasa nations kurator

________________________________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
VASA NATIONS NATIONSMÖTE

Mars 2020

Tid: 12.3.2020 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet  
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 5. Godkännande av eventuella nya medlemmar
 6. Kompletterande val av kommittémedlemmar
 7. Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse
 8.  Godkännande av årsfestens budgetuppföljning
 9.  Utdelning av stipendier och förtjänsttecken
 10.  Lediganslående av poster
 11. Representant till seniorrådet
 12.  Anmälningsärenden
 13.  Övriga ärenden 
 14.  Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

  Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

  x