Ansökan till ÖD:s bostäder i gång

Kära Vasungar! Årets första ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter är i full gång och ansökningar kommer att tas emot fram till söndagen den ​​15.3.2020 Ansökan måste ha tagits emot senast vid den tidpunkten så att den kan beaktas när kön utformas. OBS i det elektroniska ansökningssystemet är ansökningarna i kraft endast 4 månader. Om du …

Ansökan till ÖD:s bostäder i gång Läs mer »

Lediganslående av poster

Bästa nationsmedlemmar, Inför nationsmötet 12.3 lediganslår vi posterna nedan. Att posterna lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till kurator Camilla Martin på adressen vn-kurator at helsinki.fi senast 11.3 klockan …

Lediganslående av poster Läs mer »

Kallelse till januari nationsmöte

Vasungar, jag kallar er härmed till årets första nationsmöte, januari nationsmöte! På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten, vi får höra vad Nationernas Samdelegation (NSD) har på gång och dessutom får vi se vem som är på förslag för förtjänsttecknet i silver. Nationsmötet är …

Kallelse till januari nationsmöte Läs mer »

Vasa nations stipendier lediganslagna

Vasungar! Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till 31.1.2020 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet ”stipendieansökan”. …

Vasa nations stipendier lediganslagna Läs mer »

Kallelse till december nationsmöte – valmöte!

Vasungar! Nationen sammankallas till årets sista och kanske mest spännande nationsmöte, nämligen valmöte! Mötet hålls torsdagen 12.12 klockan 18 i teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta. På mötet väljer vi funktionärer och kommittémedlemmar för verksamhetsåret 2020, diskuterar grundandet av en ny fond …

Kallelse till december nationsmöte – valmöte! Läs mer »

Lediganslående: En plats i Vasa nations fondförvaltning

Bästa vasungar, Förvaltningen av Vasa nations fonder handhas av en förvaltningsnämnd. Förvaltningsnämnden består av nationens inspektor, kurator och fondskattmästare såsom självskrivna medlemmar. Därtill består fondförvaltningen av tre medlemmar, vilka nationen utser bland sina äldre och yngre medlemmar för tre kalenderår i sänder. Nationens skattmästare har närvarorätt men ingen rösträtt vid fondförvaltningens möten. Nationens inspektor fungerar …

Lediganslående: En plats i Vasa nations fondförvaltning Läs mer »

Kallelse till november nationsmöte

Vasungar! Jag kallar er härmed till Vasa nations nationsmöte torsdagen 14.11.2019 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen. Vem vill bli nationens nästa kurator? Vad ska nationen jobba för nästa år? Och hur ser fondernas placeringsplan ut? Allt detta och mycket mer får ni svar på på november nationsmöte! Materialet till mötet hittas i denna drivemapp …

Kallelse till november nationsmöte Läs mer »

Ansökan till ÖD:s bostäder i gång!

Bostadsansvariga informerar: Hej alla kära Vasungar! Ansökan om Österbottniska Delegationens lägenheter är i full gång och ansökningar kommer att tas emot fram till fredagen den ​​15.11.2019 kl. 15:00. Ansökan måste ha tagit emot senast vid den tidpunkten så att den kan beaktas när kön utformas. Om du redan har skickat in en ansökan under tidigare …

Ansökan till ÖD:s bostäder i gång! Läs mer »

Är du Vasa nations nästa kurator?

Bästa vasungar, på nationsmötet 17.10.2019 lediganslogs kuratorsposten för perioden 1.3.2020-26.2.2022. Posten söks genom en välformulerad skriftlig ansökan per e-post till sittande kurator Azra Arnautovic (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 10.11 kl. 23.59. Kandidaterna fastställs av nationsmötet 14.11 och valet förrättas på valmötet 12.12. Att vara kurator har varit utmanande men väldigt lärorikt och roligt. Det …

Är du Vasa nations nästa kurator? Läs mer »

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x