Kallelse till september nationsmöte 17.9

Vasungar!

Välkomna på nationsmöte torsdagen 17.9 kl. 18.00 i teatern på nationsvåningen – eller på distans via Zoom! Om du deltar på distans – anmäl dig till mötet enligt instruktionerna nedan.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla
nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Anmälan till nationsmötet och mötesbilagor:

 • Du kan delta i mötet antingen på plats eller på distans
 • Om du deltar på distans – anmäl dig på förhand via: https://forms.gle/KFHFJysKbisbuekA9 (Obs! Fyll i senast en timme innan mötet börjar)
  -> Om du glömt att anmäla dig en timme innan mötet börjar: ring ordförande Simon Nyman, kontaktuppgifter hittas här.
 • Mötets bilagor laddas upp på hemsidan: http://vasa.nation.fi/nationen/nationsmoten/nationsmotesprotokoll-2020
 • Samma dag som mötet hålls, skickas en Zoom-länk ut till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
 • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring, om du anmäler dig senare än en timme innan mötet börjar.
 • Nationsmötets Facebook evenemang: https://www.facebook.com/events/3497020463663001

  Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Det bjuds på mat!

Välkomna!

Camilla Martin
Vasa nations kurator

________________________________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
VASA NATIONS NATIONSMÖTE

September 2020

Tid: 17.9.2020 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation och online via Zoom

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet  
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av nya medlemmar
 5. Uppdatering från Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS)
 6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
 7. Val av medlemmar i Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén
 8. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2020-2021
 9. Behandling av nationens mellanbokslut
 10. Tilläggsbudget 2020, första behandlingen
 11. Uppdatering från Österbottniska Nationshusstiftelsen (ÖNO)
 12. Lediganslående av poster
  – ÖNO styrelse, 2 platser
  – SSBS styrelse, 1 plats
 13. Anmälningsärenden
 14. Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

  Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

  x