Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten

Senast uppdaterad 09.03.2022 (Nytt: Nationsvåningen äntligen öppen!)

Denna sida uppdateras regelbundet om eventuella nya instruktioner eller restriktioner tillkommer.

Nationsvåningen äntligen öppen!

09.03.2022

Nationsvåningen är äntligen öppen igen! Vasa nations funktionärer får ordna fysiska evenemang på våningen utan några restriktioner. Dessutom får Vasa nations klubbar uppta sin verksamhet som normalt.

Discord dejouren kommer att upphöra i och med att nationsvåningen är öppen, och måndagsdejouren kommer som vanligt att hållas på kansliet på Tölögatan 3 A.

Om du inte vill eller kan komma till kansliet p.g.a. sjukdomsfall, oro för smitta eller av någon annan orsak kan man förstås alltid kontakta styrelsen på mail eller via våra sociala medier.

Hur sköts nationsärenden nu?

  • Ansökan om medlemskap kan förutom på kansliet fortfarande göras online – http://vasa.nation.fi/medlemar/bli-medlem
  • VN klistermärket – Kansliet är öppet och du kan hämta ut VN klistermärket som vanligt under måndagsdejouren

Att komma ihåg när nationen nu öppnar igen:

  • Kom inte till nation eller delta inte i programmen som vi ordnar om du är sjuk, känner ens lindriga förkylningssymptom eller har blivit exponerad för coronaviruset.
  • Upprätthåll en god handhygien – tvätta händerna när du kommer till nationen

Vid frågor, finns styrelsen och kuratorn till förfogande.
Kontaktuppgifter hittas här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2022

Nationsverksamheten 2020 – 2021

2021

Under årets gång har program ordnats i mån om möjlighet. Under våren rådde strängare restriktioner och bland annat streamades årsfesten online. Hösten inleddes förhållandevis normalt och nationsverksamheten var i gång under hela höstterminen.

2020

I mars 2020 kom de första rekommendationerna från Finlands regering kring hur coronavirusets spridning ska minskas. Detta ledde till restriktioner i Finland, huvudstadsregionen och även hos Vasa nation. Alla fysiska program inhiberades under våren (18.3 – 31.5) på nationsvåningen. Vi ordnade istället programkvällar och dejoureringar online via VN:s Discord-konto.

Hösten 2020 ordnades program under tiden 31.8 – 24.9, men efter de konstaterade coronafallen hade vi ett uppehåll av säkerhetsskäl fram tills 4.10. Den 27 november kom nya restriktioner och rekommendationer från Helsingfors coronakoordineringsgrupp som resulterade i att nationens program inhiberades för resten av höstterminen.

Länkar

Ta hand om dej själv, tvätta händerna och visa hänsyn – så blir he nog bra!

Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator(a)helsinki.fi
vnkurator(a)gmail.com

************************************************************************

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x