Lediganslående av platser i Fastighets Ab Victoria 4

Vasungar!

Inför nationsmötet 19.5 lediganslår vi två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4. Att posterna lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Valen förrättas på maj nationsmöte torsdagen 19.5 (DL för ansökan: 18.5)

Om FAb Victoria 4

Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4
På nationsmötet 28.4 lediganslogs två styrelseposter i
Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år och
att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Det är
önskvärt att sökande har god initiativ- och kommunikationsförmåga. De
som väljs förutsätts också ha god kännedom om nationen, dess
uppbyggnad och verksamhet och kan föra nationens talan i styrelsen.
Johan Rabb och Malin Nysand är våra sittande representanter.
Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på
Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande:
TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Ansökan

Skriv en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Camilla Martin senast onsdag 18.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi. Undertecknad svara även på eventuella frågor!

Nationsvåningen äntligen öppen!

Nationsvåningen är äntligen öppen igen! Vasa nations funktionärer får ordna fysiska evenemang på våningen utan några restriktioner. Dessutom får Vasa nations klubbar uppta sin verksamhet som normalt.

Discord-dejouren kommer att upphöra i och med att nationsvåningen är öppen, och måndagsdejouren kommer som vanligt att hållas på kansliet på Tölögatan 3 A.

Om du inte vill eller kan komma till kansliet p.g.a. sjukdomsfall, oro för smitta eller av någon annan orsak kan man förstås alltid kontakta styrelsen på mail eller via våra sociala medier.

 

Hur sköts nationsärenden nu?

  • Ansökan om medlemskap kan förutom vid kansliet fortfarande göras online – http://vasa.nation.fi/medlemar/bli-medlem
  • VN klistermärket – Kansliet är öppet och du kan hämta ut VN klistermärket som vanligt under måndagsdejouren

 

Att komma ihåg när nationen nu öppnar igen:

  • Kom inte till nationen eller delta inte i programmen som vi ordnar om du är sjuk, känner ens lindriga förkylningssymptom eller har blivit exponerad för coronaviruset.
  • Upprätthåll en god handhygien – tvätta händerna när du kommer till nationen