Bli medlem

Vem kan bli medlem i Vasa nation?

Alla studerande vid Helsingfors universitet, vid annat universitet eller yrkeshögskola i huvudstadsregionen och som är österbottniskt sinnade är välkomna som medlemmar.

Österbottniskt sinnad, eller anknytning till Österbotten, innebär:

 • Släkt eller uppvuxen i Österbotten
 • Studerat i Österbotten
 • Annan koppling eller intresse för Österbotten (eller Vasa nation)

Inte bara första årets studerande kan bli medlemmar, alla är varmt välkomna, nya som gamla studerande. Det är aldrig för sent att bli nationsaktiv! Du kanske har skrivit in dig, men aldrig egentligen deltagit i nationens program, eller så har du helt enkelt aldrig hittat dig ända upp till nationsvåningen, men du är precis lika välkommen som en gulis!

OBS! För att ansöka om medlemskap i Vasa nation bör du ha inlett dina studier i Helsingforsregionen. Om du redan har en studieplats, men börjar studera först inkommande läsår, kan du redan börja söka till nationens studentbostäder. Detta gör du genom att i din bostadsansökan bifoga ett intyg över att du betalat nationens medlemsavgift och ämnar skriva in dig på nationen när studierna inleds. Detta intyg fås från vår medlemssekreterare (vn-medsek(at)helsinki.fi). När du sedan på hösten inleder dina studier besöker du nationen under en måndagsdejour eller programkväll för att skriva in dig.

I exceptionella fall kan nationen även emotta elektroniska medlemsansökningar. Kontakta nationens medlemssekreterare för att diskutera ditt ärende (vn-medsek(at)helsinki.fi).

Såhär blir du medlem i Vasa nation

(och förnyar ditt medlemskap)

För att bli medlem krävs att du fyller i en blankett för medlemsansökan och betalar medlemsavgiften på ynka 12 euro! Kom in till vårt kansli under måndagsdejourering, varje måndag kl. 15-18.

Instruktioner för inskrivning:

 1. Betala medlemsavgiften till konto Aktia FI03 4055 1150 0053 40. Använd följande referensnummer vid betalning:
  • 40109 – Ordinarie medlemmar inskrivna vid Helsingfors universitet (12 €)*
  • 40112 – Extra medlemmar inskrivna vid annat universitet eller annan högskola än HU (12 €)
  • 40125 – Seniorer (valfritt belopp, dock minst 25 €)
   *Om du studerar vid Helsingfors universitet kan du istället betala avgiften i samband med studentkårens läsårsavgift i Sisu.
 2. Skriv in dig i nationen genom att besöka kansliet på måndagar kl. 15-18. Förbered dig på att visa upp kvittot över betald medlemsavgift.
 3. Din ansökan behandlas på följande nationsmöte.
 4. För att få VN-klistermärket som berättigar till medlemsförmånerna – ta med kvitto på betald medlemsavgift till en måndagsdejour eller till någon programkväll.

Förnya ditt medlemskap

Medlemsavgiften bör betalas varje läsår. När medlemsavgiften är betald visar du upp kvittot under en måndagsdejour eller programkväll för att få årets nationsklistermärke. När du förnyar ditt medlemskap följer du betlaningsinstruktionerna i punkt 1. Du behöver inte fylla i ansökningsblanketten på nytt när du redan är medlem.

Frågor?

Om du har frågor angående medlemskap kan du vända dig till medlemssekreteraren (vn-medsek ät helsinki.fi) eller till gulnäbbsansvariga.

Vilka är medlemsförmånerna?

Du kan läsa om våra medlemsförmåner på denna sida: medlemsförmånerna.

Välkommen till Vasa nation!

 

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

  Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

  x