Inspektor

 

Inspektorn är en professor vid Helsingfors universitet och väljs till sitt inspektorsuppdrag av nationen. Till inspektorns uppgifter hör att övervaka och stöda nationens verksamhet samt att upprätthålla nationens förbindelse till universitetet. Inspektorn för ordet vid nationsmöten, i förvaltningsnämnden för nationens fonder och i nationens stipendienämnd. Inspektor är självskriven medlem i Vasa nations seniorråd och SSBS delegation. Nationsband utdelas i första hand av inspektor.

Inspektor
Ilse Julkunen ilse.julkunen ät helsinki.fi
Inspektor Ilse Julkunen och hedersmedlem Mikael Knip (2018)