Historia

Natio Ostrobotniensis bildades år 1643 i Åbo där det tre år tidigare grundade universitetet låg. Inspektorerna skulle övervaka de territoriellt uppdelade studenternas vidlyftiga leverne och dessutom kunde nationen vara behjälplig vid dödsfall. Efter Åbo brand i slutet av 1820-talet flyttades universitetet, och nationerna med det, till den nya huvudstaden Helsingfors. År 1837 tvångsdelades den österbottniska nationen av universitetsmyndigheterna. Nationen var då universitetets största med 102 medlemmar då resten av de 424 studenterna delades på sju andra nationer. Dessutom var de österbottniska studenterna redan då kända för sina obekväma åsikter och sin ringa blyghet att dessutom framföra dessa.

År 1844 återförenades nationen, men kom att som de övriga nationerna förbjudas år 1852. Studenterna skulle övervakas fakultetsvis, men systemet fungerade inte och redan 1868 återgick man till det gamla nationssystemet. De politiska och nationalistiska strömningarna i dåtidens Finland påverkade också de unga intellektuella, så på grund av meningsskiljaktigheter och diverse språkstridigheter delades den österbottniska avdelningen slutligen år 1907 i en nordfinsk och sydfinsk avdelning. Den sydfinska avdelningen kom att ett år senare ytterligare att delas språkligt. Så från och med detta fick vi den i dag aktuella indelningen i EPO, PPO och VN.

Redan innan delningen hade tanken på ett eget hus fötts och trots alla olikheter och problem kunde det gemensamma huset Ostrobotnia år 1912 invigas på ett före detta kålland i utkanten av staden. I samband med delningen grundades också den Österbottniska delegationen för att förvalta den gemensamma historien, d.v.s. det österbottniska tavelgalleriet samt Helsingfors äldsta akademiska fest Porthanfesten som för första gången firades den 9 november 1839 och alltså 2019 firades för den 180:de gången.

De österbottniska kontakterna utåt, som i dag är livliga, mångsidiga och hjärtliga inleddes år 1910 med att Vasa nations sommarfest i Vasa besöktes av studenter från Norrlands nation i Uppsala och med att EPO och PPO år 1928 undertecknade ett vänskapsavtal med Eesti Üliõpilaste Selts i Tartu. Vasa nation är även vännation med EÜS sedan år 1991. I detta nu besöks huset Ostrobotnia dessutom regelbundet av vänner från Lund, Linköping, Kiel och Köpenhamn.

I dag förvaltas huset Ostrobotnia av en husstiftelse som även tillhandahåller studentbostäder. I tre våningar verkar det av nationerna ägda restaurangbolaget Oy Botta Ab, medan de tre nationerna förfogar över femte våningen samt en del av källarvåningen. Nationerna i huset, som de andra nationerna i Helsingfors, erbjuder sina medlemmar vissa sociala förmåner som billiga bostäder, goda studentluncher och stipendier, bibliotekstjänster, studentikosa fester i alla de former samt kulturell och idrottslig verksamhet m.m. Dessutom är nationen ett viktigt andra hem för alla unga österbottningar “i förskringen” vilket är av stor betydelse för de österbottniska studenterna då de tre nationernas geografiska område täcker mer än halva Finland och dessutom ligger längst bort från Helsingfors.

Nationens 100-årshistorik

Ifall du vill veta mera om just Vasa nations historia så finns nationens 100-årshistorik “Den lyckliga nationen – Vasungar i hundra år” att köpas från nationens kansli under styrelsens dejourstid måndagar kl. 15-18, till priset 15 €.

Den lyckliga nationen

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x