Förtjänsttecken

Vasa nations aktivitetsmärke tilldelas nationsmedlem som visat aktivitet och nit inom nationens verksamhet. Märket delas ut på årsfesten och maximalt fem märken kan delas ut årligen. Beslut att tilldela aktivitetsmärke fattas av nationens kurator och styrelse samt två tidigare styrelseordföranden.

Vasa nations aktivitetsmärke
Vasa nations aktivitetsmärke

Vasa nations kamratskapstecken tilldelas endast en vasung per år, även på årsfesten. Tecknets mottagare är en nationsmedlem, som genom sina kamratliga egenskaper mest, bidragit till kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen. Beslut att tilldela kamratskapstecken fattas av nationens kamratskapspriskommitté, som väljs av nationsmötet och ska bestå av tolv nationsmedlemmar, så att olika studieårgångar finns representerade. Nationsmedlemmar har varje år möjlighet att skicka förslag på mottagare till kuratorn innan den 15 februari.

Vasa nations kamratskapstecken
Vasa nations kamratskapstecken

Vasa nations förtjänsttecken i silver tilldelas maximalt tre personer årligen på årsfesten, till en nationsmedlem eller annan person, som genom sin verksamhet gjort sig därav förtjänt. För utdelande av förtjänsttecken i silver behövs ett skriftligt förslag till nationsmötet i januari, som är undertecknat av minst 20 personer. Nationsmötet bör sedan bordlägga förslaget för att fatta beslut om tilldelande på februari nationsmöte.

Vasa nations förtjänsttecken i silver
Vasa nations förtjänsttecken i silver

Vasa nations förtjänsttecken i guld tilldelas av nationsmötet utnämnda hedersledamoter. Hedersledamoter utnämns enligt samma principer som nationens förtjänsttecken i silver.

Vasa nations förtjänsttecken i guld
Vasa nations förtjänsttecken i guld

Österbottniska Delegationens märke är inte Vasa nations eget märke men bärs endast av Vasa nations medlemmar. Märket har bokstäverna ÖD och motsvarande tecken, med bokstäverna PV (Pohjalainen Valtuuskunta) finns även för systernationerna Etelä- och Pohjois-Pohjalainen Osakuntas medlemmar. Märket bärs av nuvarande och tidigare representanter i Österbottniska Delegationen, samt av funktionärer som genom sin verksamhet i ÖD gjort sig förtjänta av tecknet.

Österbottniska Delegationens märke
Österbottniska Delegationens märke

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x