Huset Ostrobotnia

Ostrobotnia
Nationshuset Ostrobotnia finns beläget i Främre Tölö i Helsingfors. I huset fungerar Helsingfors universitets tre Österbottniska nationer Vasa nation, Etelä-Pohjalainen Osakunta samt Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Förutom studentnationerna fungerar restaurangbolaget Botta Ab, dvs. restaurang Manala, St. Urho’s Pub och festvåningen Ostrobotnia, i nationshuset.

Ostrobotnia färdigställdes år 1912. Inför byggandet av Ostrobotnia utlystes en designtävling bland Österbottniska arkitekter och huset byggdes enligt vinnaren W. G. Palmqvists ritningar. Huset förvaltas av Österbottniska Nationshusstiftelsen Ostrobotnia.