Kontakt

Tölögatan 3A 5. vån
00100
Helsingfors
Email: vn-kansli ät helsinki.fi

Bankförbindelse: FI03 4055 1150 0053 40 (Aktia)

Styrelsen Dejourerar måndagar kl.15.00 – 18.00 på femte våningen. Under sommartid och övriga tider enligt överenskommelse.

>> Se funktionärssidan för närmare kontaktinformation.