Nyheter

Lediganslagna poster

Följande poster har lediganslagits på april nationsmöte: Årsfestmarskalk 2022 Porthanfestmarskalk 2021 & Två platser i respektive Porthanfestvecko- och Porthanfestkommittén Två platser i Fastighets Ab Victoria 4 ab styrelse En medlem i minnesmedaljkommittén Årsfestmarskalk Vill du ordna festernas fest på Vasa nation, så har du nu chansen!Vi söker en positiv och energisk vasung att ordna Vasa …

Lediganslagna poster Läs mer »

Lediganslående av post

Vasungar! På mars månads nationsmöte lediganslogs en post i Vasa nations seniorråd. Seniorrådet fungerar som rådgivande organ till nationsmötet och har vetorätt i vissa frågor. Seniorrådet består av nationens inspektor samt fem andra medlemmar och väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Seniorrådets medlemmar väljs för fem kalenderår och varje medlem kan väljas om högst en gång. Magnus Öhmans andra och därmed …

Lediganslående av post Läs mer »

Stipendier och förtjänsttecken 2021

Lördagen 27.2.2021 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 113:e årsfest. Årsfesten ordnades som en online-sändning via Youtube. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Vasa nations förtjänsttecken i silver 2021 Varje årsfest har nationen möjlighet att dela …

Stipendier och förtjänsttecken 2021 Läs mer »

Lediganslagna poster

Botta Ab:s styrelse (2 ordinarie) Två ordinarie styrelseplatser i styrelsen för restaurangbolaget Oy Botta AB, d.v.s. restaurangbolaget för Manala, St Urhos Pub och Festvåningen Ostrobotnia. Styrelserepresentanterna väljs för ett år åt gången. Vasa nation äger 20% av restaurangbolaget medan våra systernationer EPO och PPO äger 40% vardera. Våra sittande styrelserepresentanter är Tommy Stara och Samuel Prittinen. FAb Ab Artti:s …

Lediganslagna poster Läs mer »

Kallelse till januari nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden. Vasungar! Jag kallar er härmed till årets första nationsmöte, januari nationsmöte!På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten, vi får höra vad FAb Victoria 4 …

Kallelse till januari nationsmöte Läs mer »

Lediganslagna poster i SSBS:s förvaltningsråd

Bästa nationsmedlemmar, på nationsmötet 10.12 lediganslogs två poster i Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS) förvaltningsråd för de kommande tre kalenderåren. Den ursprungliga ansökningsdeadlinen var 7.1.2021, men ansökan har förlängts fram tills 18.1.2021 kl. 23.59. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan per e-post till Vasa nations  kurator (vn-kurator at helsinki.fi). Stiftelsens ändamål är att verka för förbättrandet …

Lediganslagna poster i SSBS:s förvaltningsråd Läs mer »

Stipendier och funktionärsposter lediganslagna

Uppdatering 21.1; E-postadressen var tidigare felstavad – Rikta stipendieansökan till vnkurator(a)gmail.com Ansök om studie- eller forskarstipendier Vasungar! Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till 31.1.2020 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas av stipendienämnden. Ansökningar …

Stipendier och funktionärsposter lediganslagna Läs mer »

Kallelse till extraordinärt nationsmöte – valmöte 17.12.2020 kl. 18.00

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden. Nationsmedlemmar sammankallas till ett extraordinärt valmöte 17.12.2020. kl. 18:00 online via Zoom. Anmäl dig till nationsmötet Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret. En zoom-länk skickas ut per e-post till alla som …

Kallelse till extraordinärt nationsmöte – valmöte 17.12.2020 kl. 18.00 Läs mer »

Lediganslående: funktionärsposter, styrelseposter, kommittéer

Vasungar! På oktober nationsmöte lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- ochkommittéposter för verksamhetsåret 2021. Valen förrättas på valmötet i december, torsdagen den 10.12 i teatern på nationsvåningen eller online via Zoom. Oberoende om du som Vasung deltar på distans eller på plats så har du rätt att rösta på nationsmötet. Det kommer att göras speciella arrangemang så …

Lediganslående: funktionärsposter, styrelseposter, kommittéer Läs mer »

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x