Lediganslagna poster

Följande poster har lediganslagits på april nationsmöte:

  • Årsfestmarskalk 2022
  • Porthanfestmarskalk 2021 & Två platser i respektive Porthanfestvecko- och Porthanfestkommittén
  • Två platser i Fastighets Ab Victoria 4 ab styrelse
  • En medlem i minnesmedaljkommittén

Årsfestmarskalk

Vill du ordna festernas fest på Vasa nation, så har du nu chansen!
Vi söker en positiv och energisk vasung att ordna Vasa nations 114e årsfest som hålls i slutet av februari 2022. Till din hjälp har du en års festkommitté samt styrelsen och kurator.

Sök posten senast måndag 17.5 kl. 23.59 genom att skicka en fritt formulerad ansökan per e-post till ordförande, Julia Wik, vn-ordforande(at)helsinki.fi

Porthanfestmarskalk

Till höstens Porthanfest söker vi nu en Porthanfestmarskalk per nation (VN, EPO och PPO), som tillsammans med kommitté kommer ordna den legendariska Porthanfesten.

Den 182:a Porthanfesten infaller i november och är en av de största festerna som ordnas på nationsvåningen.

Porthanfestkommittén och Porthanfestveckokommittén

Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén består båda av två medlemmar från våra tre nationer. Porthanfestkommittén hjälper marskalkarna med att ordna själva festen, medan medlemmarna i Porthanveckokommittén planerar varierande program för vännationer och gäster.

Sök posterna senast måndag 17.5 kl. 23.59 genom att skicka en fritt formulerad ansökan per e-post till ordförande, Julia Wik, vn-ordforande(at)helsinki.fi

Om Porthanfesten

Den 9 november år 1839 var det 100 år sedan Henrik Gabriel Porthan, inspektor från år 1779 för den odelade Österbottniska nationen, föddes. Den då tudelade nationen bestämde sig för att ordna en fest till Porthans ära och festen var samtidigt ett tecken på samhörighet mellan den Sydösterbottniska och Nordösterbottniska nationen. Den första Porthanfesten firades således den 9 november 1839 och hade runt 150 gäster. Porthanfesten var redan från början en lite finare fest och blev snabbt den Österbottniska nationens officiella årsfest. Idag förs traditionen vidare av de tre österbottniska nationerna vid Helsingfors universitet – Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa nation och Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen. Hit samlas österbottningar från olika årtionden för att träffa varandra, sina vännationers representanter och för att fira vårt kära nationshus.

Fastighets Ab Victoria 4

Två poster i Fastighets Ab Victoria 4 är lediganslagna att söka. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Det är önskvärt att sökande har god initiativ- och kommunikationsförmåga. De som väljs förutsätts också ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och kan föra nationens talan i styrelsen. Malin Nysand och Johan Rabb är våra sittande representanter. Fastighets Ab Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande: TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Sök platserna senast måndag 17.5 kl. 23.59 genom en fritt formulerad ansökan till kurator Camilla Martin på e-postadressen vnkurator(at)gmail.com

Minnesmedaljkommittén

De österbottniska nationernas minnesmedalj tilldelas årligen en seniormedlem för sitt särskilt förtjänstfulla livsverk till fosterlandet och hemkommunen. Minnemedlajkommittén består av seniormedlemmar från alla tre nationer (VN, EPO, PPO).

Nu finns en ledig plats i kommittén att sökas av en seniormedlem. Sök platsen senast måndag 17.5 kl. 23.59 genom en fritt formulerad ansökan till kurator Camilla Martin på e-postadressen vnkurator(at)gmail.com

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x