Lediganslagna poster

Vasungar!

Inför mars nationsmöte lediganslår vi posterna nedan. Att posterna
lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på
posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende.

Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till kurator Camilla Martin på adressen vnkurator(at)gmail.com senast 22.3 klockan 23.59. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men representanterna förväntas ha god insyn i de tre österbottniska nationerna och nationsverksamheten vid Vasa nation.

Botta Ab:s styrelse (2 ordinarie)

Två ordinarie styrelseplatser i styrelsen för restaurangbolaget Oy Botta AB, d.v.s. restaurangbolaget för Manala, St Urhos Pub och Festvåningen Ostrobotnia. Styrelserepresentanterna väljs för ett år åt gången. Vasa nation äger 20% av restaurangbolaget medan våra systernationer EPO och PPO äger 40% vardera. Våra sittande styrelserepresentanter är Tommy Stara och Samuel Prittinen.

FAb Ab Artti:s styrelse (1 suppleant)

En suppleantplats i Fastighetsbolaget Artti:s styrelse. Bolaget ägs av Österbottniska nationshusstiftelsen (25%), Artin säätiö (50%) och Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat (50%).

Vasa nation har suppleantplatsen genom Österbottniska Nationshusstiftelsen. Bostäderna finns på Jorddammvägen 5. Martin Kjellman innehar Vasa nations suppleantplats. Som suppleant i Arttis styrelse fungerar man också som suppleant i FAb Osakuntas styrelse.

FAb Ab Osakuntas styrelse (1 ordinarie)

En ordinarie styrelseplats i Fastighets Ab Osakuntas styrelse.

Bolaget ägs av:
– Österbottniska Nationshusstiftelsen (63,1%)
– Keski-Suomalainen Osakunta (18,7%)
– Karjalainen Osakunta (10,3%)
– Artin Säätiö* (4,4%)
– Helsinging Keskipohjalaiset r.y. (3,5%)

*Pohjois-Pohjalainen Osakunta 50%, Karjalainen Osakunta 50%

Vasa nation har den ordinarie styrelseplatsen via Österbottniska Nationshusstiftelsen (och en suppleantplats via FAb Artti). Bostäderna finns på Rautalampivägen 3B och 3C. Tommy Stara innehar Vasa nations ordinarie styrelseplats och har fungerat som bolagets ordförande sedan 2019.

Med vänlig hälsning,

Vasa nations kurator
Camilla Martin
vnkurator(at)gmail.com

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x