Kallelse till januari nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Vasungar!

Jag kallar er härmed till årets första nationsmöte, januari nationsmöte!
På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten, vi får höra vad FAb Victoria 4 har på gång och dessutom ska vi diskutera vem som får förtjänsttecken i silver.

Nationsmötet ordnas fortsättningsvis online, men denna gång via Teams.

Anmälan till mötet

  • Fyll i anmälningsformuläret senast 21.1. kl. 16:
    https://forms.gle/27UP1EBtrMYjGCp67
  • Samma dag som mötet hålls, skickas en möteslänk ut (Teams) till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
  • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring ordförande Julia Wik: 0504383090

Material

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2021

Tid: 21.1.2020 kl.18.00
Plats: Online, via Teams (Länk skickas i separat e-post till anmälda)
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två rösträknare
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
– disciplinutskottet
– klubbhövding
– grafiker
– årsfeskommittén
7. Fördelning av fondmedel 2021
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Val av medlemmar i SSBS förvaltningsråd
10. Budget för årsfesten 2021
11. Verksamhetsplan för programverksamheten 2021
12. Österbottniska Delegationens budget 202113. Info från FAb Victoria 4
14. Vasa nations förtjänsttecken i silver, första behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x