Vasa nations silvertecken 2013

Varje årsfest har nationen möjlighet att dela ut Vasa nations silvertecken till förtjänta vasungar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas.

Nationsmöte fastslår vem som tilldelas silvertecken på två på varandra följande möten. Styrelsen föreslår i samråd med föregående års ordförande kandidater med skriftlig motivering, vilken måste få understöd av minst 20 vasungar. Maximalt kan tre exemplar delas ut per år.

 

År 2013 beslöt nationsmötet enhälligt tilldela Vasa nations förtjänsttecken i silver 2013 till vasung Kristoffer Fant med följande motivering:

Kristoffer Fant är hemma från Korsholm och skrev in sig i nationen 2008. Han är blivande diplomingenjör och studerar elektroteknik vid Aalto-universitetet i Otnäs.

På valmötet hösten 2010 dök Kristoffer Fant upp som en svart häst i ordförandevalet och valdes enhälligt till styrelseordförande för verksamhetsåret 2011. Med tanke på att han var relativt ny på nationen var det säkert flera som var förvånade över valet. Kristoffer tog genast tag i uppgifterna, lärde sig snabbt om verksamheten och valet visade sig vara gynnsamt för nationen. I Kristoffer fick nationen en engagerad och målmedveten ordförande, som tog sig an utmaningen med stor iver trots att han inte hade tidigare erfarenhet av nationsarbete inom VN. Friidrottaren Fants sportiga sida märktes också i rollen som styrelseordförande. Han är en person som strävar efter att alltid göra sitt bästa för att nå resultat och förväntar sig det samma av andra. Under 2011 representerade Kristoffer nationen i Österbottniska delegationen. Detta uppdrag fortsatte han med 2012 då han med stor initiativrikedom åtog sig att åtgärda och förbättra många saker i de gemensamma nationsutrymmena. Under 2012 fungerade Kristoffer också som nationens första fondskattmästare. Han la ner mycket arbete på att definiera och utveckla posten, vilket kommande fondskattmästare kommer att ha stor nytta av. Många uppskattande kommentarer har Kristoffer också fått för sitt arbete i nationens sprudlande värdinnekommitté under 2012.

I år är Kristoffer Fant en av nationens två årsfestmarskalker. Kristoffer har under flera månaders tid med stor hängivenhet och entusiasm lagt ner tid och energi på att möjliggöra en fantastisk årsfest vid sidan av studier och jobb. Kristoffer fungerar under 2013 även som en av nationens två årskontrollanter.

Kristoffer är känd som en person som tar initiativ för att förbättra saker, inte är rädd för att själv ta ansvar och se till att saker blir gjorda. Han är en person som ser till helheten och arbetar för det som är bäst för nationen och nationshuset Ostrobotnia. Det är sådana personer som vår nation aldrig kan ha för många av!

Kristoffer Fant har med sin målmedvetenhet och hängivenhet under sin intensiva nationskarriär gjort sig väl förtjänt av Vasa nations förtjänsttecken i silver.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x