Motiveringar till aktivitetstecken 2013

Vid Vasa nations årsfest 23.2.2013 utdelades förtjänsttecken åt välförtjänta vasungar. Aktivitetstecken tilldelades i år åt Alexandra Back, Thomas Vikfors, Jessica Ingo, Henrik Finnström och Azra Arnautovic.

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordförande. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas. Styrelsen besluter i samråd med de två tidigare styrelseordförande vem som tilldelas aktivitetstecknena.

 

Med följande motiveringar utdelades aktivitetstecknena 2013 (utan inbördes ordning):

Den första personen är hemma från norra Österbotten och skrev in sig i nationen 2008. Under 2009 ordnade personen program får såväl nationsmedlemmar som stipendiater i programkommittén och som stipendiatvärd.  Följande år fortsatte hon som stipendiatvärd och var dessutom medlem i årsfestkommittén och bostadskommittén. Under 2011 valdes hon in i styrelsen som bostadsansvarig och var samtidigt engagerad i SNÄfs styrelse. Under 2012 gjorde hon värdefulla insatser under ordnandet av husets 100-årsfirande i ÖD:s samarbetsutskott. Med sitt spontana och raka sätt piggar hon upp även de längsta och tråkigaste av möten. Som tack för sina insatser under flertalet år tilldelas Alexandra Back Vasa nations aktivitetstecken.

Den andra personen är hemma från Kristinestad och skrev in sig i nationen 2010. Personen ställde direkt på hösten under gulisåret upp som klubbhövding. Följande år fortsatte personen att hålla igång nationens fester som klubbhövding och satt samtidigt i styrelsen och fungerade som viceordförande. Under 2012 var personen fortsättningsvis aktiv som bastumajor, nationsfotograf och sångledare. Med ett brett kunnande inom musik, film och teknik har han tillfört massor i ordnande av program och skapat en sådan stämning på många fester att den ännu hållit på när solen gått upp. Som bevis på nationens uppskattning tilldelas Thomas Vikfors Vasa nations aktivitetstecken.

Den tredje personen är hemma från Vasa och skrev in sig i nationen 2009. Personen var under 2010 med i abi-kommittén. Under 2011 fungerade personen som skarpsynt sekreterare i styrelsen och gjorde även viktiga insatser i gulnäbbskommittén. Året därpå var personen bostadsansvarig och årskontrollant. Personen förmedlade även under hösten med sin goda språkkänsla nationsinformation som infoansvarig. Hon har under flera år tagit ansvar och utfört sina uppgifter på ett exemplariskt sätt. För sina väl utförda nationsposter och sitt engagemang för nationen tilldelas Jessica Ingo Vasa nations aktivitetstecken.

Den fjärde personen är hemma från Larsmo och skrev in sig i nationen 2010. Följande år gick personen med i styrelsen som medlemssekreterare och fungerade även i gulnäbbskommittén. 2012 fortsatte denne noggranne och samvetsgranne person som medlemssekreterare och som suppleant i ÖD. Under hösten 2012 ställde han upp i de krävande arrangemangen vid husets 100-årsfirande. Att utföra sina uppgifter till 100 procent och ställa upp när det verkligen behövs gör att Henrik Finnström tilldelas Vasa nations aktivitetstecken.

Den femte personen är hemma från Närpes och skrev in sig i nationen 2010. Under 2011 verkade hon i programkommittén och gulnäbbskommittén samt gjorde en strålande insats som studieansvarig. Året därpå var hon en av två årsfestmarskalker samt satt under vårterminen i styrelsen som infoansvarig. Hennes öppna och sociala inställning går ingen nationsmedlem förbi. Hon får såväl ny som gammal vasung att trivas på nationen. Som tack för hennes väl utförda insatser tilldelas Azra Arnautovic Vasa nations aktivitetstecken.

Nationen gratulerar mottagarna!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x