Kamratskapspriset 2013

Vasa nations kamratskapspriskommitté beslöt vid sitt möte 8.2.2013 enhälligt om utdelning av årets kamratskapspris. Enligt stadgarna för Vasa nations kamratskapsfond kan priset delas ut till en nationsmedlem, som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen.

Årets kamratskapsprismottagare beskrivs med ord som engagerad, äkta, glädjespridare och humoristisk.

Personen har ett stort hjärta och är en riktig vän. Personen räds inte att anta utmaningar eller att lära sig nya saker. Hen ställer alltid upp och hjälper till, utan någon annan orsak än en äkta vilja att hjälpa till. Personen tar ansvar och fullföljer sina uppgifter utan att klaga. Det är lätt att lära känna denna sprudlande vasung, som sällan går obemärkt förbi. Personen har många vänner såväl inom nationen som över nationsgränserna. Att ordna program över språkgränsen är inget problem för denna aktiva vasung.

Årets mottagare bjuder ofta på sig själv och sin humor, och sprider med sin närvaro och personlighet glädje och värme på nationen.

Kamratskapspriset 2013 tilldelades en Pedesi-bo inskriven 2010, som under sin nationskarriär hunnit inneha både kommitté- och funktionärsposter, och även hunnit sitta i Vasa nations styrelse. Personen fortsätter att vara aktiv på nationen och det är vi glada för.

Det är en stor ära för nationen att tilldela 2013-års kamratskapspris till fysioterapistuderande, externansvariga Jessica Påvall!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x