Vasa nation utnämner Mikael Knip till hedersmedlem

Vasa nations vid Helsingfors universitet firar sin 110:e årsfest på nationshuset Ostrobotnia lördag 24.2.2018. Vasa nation firar traditionellt sin årsfest kring Anders Chydenius födelsedatum.

 

Festligheterna inleds kl.15.30 med cocktail på nationsvåningen. Kl. 15.45 delas studie- och forskningsstipendierna ut av inspektor Ilse Julkunen. Kl.16.00 tar styrelseordförande Calle Koskela och viceordförande Louise Häggström emot hälsningar till nationen och därefter förflyttar vi oss ner till festvåningen. Kl. 16.45 hålls kransnedläggning i Jägarrummet, festen inleds kl.17.00.

Festtalet hålls i år av Kristina Stenman, stadsdirektör i Jakobstad. På årsfesten tillkännages vem som i år tilldelas nationens studie- och forskningsstipendier och aktiva vasungar belönas för deras arbete på nationen.  Dessutom kommer Vasa nations inspektor emeritus, professor Mikale Knip, att kallas till nationens hedersmedlem. På årsfestnatten tar Essebon, politices magister, Frida Forsblom-Prittinens tid som kurator slut och hon efterträds av tradenom, politices studerande Azra Arnautovic från Närpes.

Mikael Knip är hemma från Kvevlax och har studerat medicin i Uleåborg. Från och med år 2000 är Mikael Knip professor i pediatrik vid Helsingfors universitet samt överläkare på barnklikinen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. Mikael Knip gör en framstående karriär som forskare inom barn- och ungdomsdiabetes. Mikael Knip har fått ta emot många utmärkelser och pris för sitt forskningsarbete. Bland annat tilldelades han 2011 Johnny Ludvigssonpriset som mest framstående nordiska forskare inom barn- och ungdomsdiabetes. 2017 tilldelade det finska läkarsällskapet Duodecim Knip det prestigefyllda Matti Äyräpää-priset. Vid sidan om sin mångåriga och framgångsrika karriär inom medicinsk forskning har Mikael Knip fungerat som inspektor för Vasa nation 2006-2015. Knip är högt respekterad inom nationen både för sina meriter i forskningsvärlden som för hans charmerande karaktär. Vasa nations nationsmöte 7.12.2017 beslutade enhälligt att utnämna inspektor emeritus, professor Mikael Knip till hedersmedlem. Valet av Mikael Knip motiveras med att han vid sidan om sitt tidigare inspektorskap hör till en av Nordens framgångsrikaste medicinska forskare, och därmed sätter Österbotten på världskartan.

 

Med vänliga hälsningar,

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x