Kallelse till februari nationsmöte

Bästa vasungar,

en sista gång har jag i egenskap av nationens kurator äran att kalla er till nationsmöte. Min tvåårsperiod som nationens kurator tar slut vid tolvslaget efter nationens 110:e årsfest 24.2 och det är då dags för curator electa Azra Arnautovic att tillträda. Ett stort tack för denna tid, det har varit en ära! Ännu i sex dagar kan man anmäla sig till vår jubileumsfest och jag hoppas förstås se så många som möjligt av er där, för att fira vår fantastiska nation, vår gemenskap och vårt arv.

Härmed kallas alla vasungar: gulis, junior, ungsenior som senior, till februari månads nationsmöte. Mötet hålls torsdagen 15.2.2018 kl.18 i Teatern på nationsvåningen.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Funktionärer med kommittémedlemmar förväntas delta i nationsmötet, men också alla andra nationsmedlemmar ges här tillfälle att lära känna verksamheten och säga sin åsikt, ställa frågor och påverka. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om ärenden som gäller nationen, verksamhet och ekonomi. Mötesdeltagarna bjuds på mat och kaffe.

Inför nationsmötet 15.2 finns posterna nedan lediga att sökas. Båda posterna väljs av nationsmötet för ett år framåt. Att posterna lediganslås är ett normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till undertecknad på adressen vn-kurator at helsinki.fi senast 11.2 klockan 23.59. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men representanterna förväntas ha god insyn i de tre österbottniska nationerna och nationsverksamheten vid Vasa nation.

Post 1: En ordinarie styrelseplats i Fastighets Ab Osakuntas styrelse, dvs husbolaget för Rautalampivägen 3B + C. Väljs för ett år åt gången. Vår sittande styrelserepresentant är Tommy Stara.

Post 2: En suppleantplats i Fastighets Ab Artti, dvs husbolaget för studentbostäderna på Jorddammsvägen 5. Väljs för ett år åt gången. Lukas Ohls innehar för tillfället denna post.

Föredragningslistan ser ut som följande:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Februari 2018
Tid: 15.2.2018 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Eventuellt nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer
– Värdinna
– Kommittéer
7. Val av representanter till Fastighets Ab Artti och Fastighets Ab Osakunta
8. Val av representanter till Botta Ab:s bolagsstämma
9. Val av representanter till NSD:s, SSI:s och SNÄf:s vårmöten
10. Lediganslående av poster
11. Info från restaurangbolaget Botta Ab
12. Vasa nations förtjänsttecken i silver, andra behandlingen
13. Verksamhetsplan för idrottsverksamheten 2018
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x