Vad beslöt höstens andra nationsmöte?

17 oktober hölls höstens andra stadgeenliga nationsmöte.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och öppet för alla nationsmedlemmar – gulnäbbar, juniorer och äldre medlemmar är alla lika välkomna att delta, och alla perspektiv och åsikter är viktiga!

Här kommer en sammanfattning av vad nationsmötet beslöt.

På nationsmötet antogs nio personer till nya medlemmar:
Venla Ahtola (Vasa)
Julia Storbacka (Kronoby)
Robin Walberg (Jakobstad)
Louise Mannil (Vörå)
Axel Åhman (Vörå)
Maja Muukkonen (Pedersöre)
Kai Routila (Åbo)
Lauri Hirvelä (Uleåborg)
Fanny Bäck (Korsholm)

Nya kommittémedlemmar valdes på nationsmötet. Till Porthanfestkommittén valdes Rasmus Tunis. Martin Kjellman, Simon Yliaho och Magnus Nyholm valdes till Abi-kommittén.

Nationsmötet godkände tilläggsbudget 2013 som presenterades på mötet. En diskussion fördes för verksamhetsplanen 2014. Den slutgiltiga versionen av nationens reviderade reglemente presenterades. Nationsmötet godkände det reviderade reglementet som träder i kraft 1.1.2014.

Följande poster lediganslogs att sökas för år 2014: Ordförande, skattmästare, programansvarig och sekreterare samt övriga funktionärsposter och kommittéposter. Styrelseposternas ansökningar skickas in via e-post till Vn-ordforande@helsinki.fi senast 24.11. Följande representantplatser är lediga att sökas för ett års mandatperiod: Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias styrelse 2014 (2 platser) och SSBS:s styrelse 2014 (2 platser). En fritt formulerad ansökan skickas per e-post till kurator Linda Sundman (vn-kurator@helsinki.fi) senast 10.11.

Nästa nationsmöte hålls torsdag 14 november kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen. Efteråt ordnas vin- och chokladkväll med funktionärsinfo. Välkomna!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x