Bli funktionär eller kommittémedlem 2014!

Vasungar!

Vad tänker du förgylla tillvaron med år 2014? Kom med och få massor av nya vänner och bekanta, lära dig något nytt, sitta med och bestämma, vara delaktig och skapa nationens verksamhet 2014!

På nationen finns något för alla, små och stora uppgifter beroende på vad du är intresserad av och hur mycket tid du vill lägga ner. Jag kan personligen skriva under påståendet att “den tid man lägger ner får man mångdubbelt tillbaka”. Nationsverksamhet är något som verkligen förgyller studietiden. Förutom att det är otroligt kul, får man också en hel del upplevelser, erfarenheter, vänner och bekanta på köpet. Helt utan extra kostnad. 😉

Nedan finns en lista på de olika funktionärsposterna och kommittéerna med information.

Funktionärs- och styrelseposter söks genom att skicka en fritt formulerad ansökan till vn-ordforande@helsinki.fi före den 24.11.2013. För att bli medlem i någon kommitté räcker det med att skriva upp sitt namn på kommittélistan på nation, men man kan också meddela per e-post.

Ett informationstillfälle om de olika posterna och kommittéerna kommer att ordnas 14.11 direkt efter nationsmötet, ca 20:00. Då kommer tidigare funktionärer att berätta om sina poster och man har möjlighet att ställa frågor. För några ynka euros bjuds det samtidigt på choklad och vin, så missa inte det! Valmötet hålls sen den 5.12.2013.

Är du osäker, har frågor eller funderingar? Tveka inte, tag kontakt! Jag och resten av årets funktionärer svarar gärna på frågor eller berättar vidare om posterna och verksamheten.

Trevlig fortsättning på veckan!

Mvh. Jenny
______________________________________

1. Styrelsen
2. Ordförande
3. Sekreterare
4. Skattmästare
5. Programansvarig + Programkommittén
6. Gulnäbbsansvarig + Guliskommittén
7. Studieansvarig + Abikommittén
8. Externansvarig + Internationella kommittén
9. Årsfestmarskalk + Årsfestkommittén
10. Kultivarie
11. Idrottsansvarig + Idrottskommittén
12. Sommarfestansvarig + Sommarfestkommittén
13. Klubbhövding + Vice-klubbis
14. Värdinna + Vicevärdinnor
15. IT-ansvarig
16 . Medlemssekreterare
17. Sångledare + vice-sångledare
18. ÖD-representanter
19. Bostadsansvarig + Bostadskommittén
20. Nationsfotograf
21. Fanbärare + vice-fanbärare
22. Körledare för Vassjungarna
23. Bastumajor
24. Informationsansvarig
25. Historiograf + redaktionskommittén

_____________________________________

1.Styrelsen

I styrelsen sitter nio personer. Ordförande, sekreterare, skattmästare och programansvarig sitter automatiskt med i styrelsen och därtill får andra funktionärer söka om de resterande platserna. Som styrelsemedlem är man med och behandlar i princip alla frågor som berör nationen. Styrelsen tar upp aktuella evenemang, händelser och frågor, och funderar på vad man skall göra. Man får en verklig inblick i nationens verksamhet och man har stora möjligheter att påverka. Därtill får man inblick i allt annat som försiggår innanför nationshuset Ostrobotnias väggar, i nationens externa organ och i övriga studentvärden. Som styrelsemedlem har man förmånen att representera nationen utåt, det vill säga besöka vännationer och delta i andra organisationers årsfester.
Som styrelsemedlem blir man nära bekant med en grupp människor, och man brukar ha väldigt roligt tillsammans och bli goda vänner. Styrelsemöten hålls ca varannan vecka. Styrelsearbete kräver en del tid och engagemang, men är väldigt roligt och dessutom lärorikt och en stor merit för framtiden!

2. Styrelseordförande

Som ordförande leder man styrelsen i dess arbete. Man gör upp föredragningslistor för styrelsemöten, håller reda på vad som skall göras på nation och håller koll på hur alla projekt framskrider. Att vara ordförande ger erfarenhet på många olika områden, däribland ledarskap,  projektledning, problemlösning och att delegera uppgifter. Man lär sig att lita på sig själv och får en ny slags självsäkerhet, samtidigt som man lär sig samarbete inom en stor grupp och att stöda och motivera sina funktionärer. Ordförande håller personlig kontakt med de flesta funktionärer och fungerar som ett stöd och bollplank för dessa. På nationen är det många saker som försiggår samtidigt, så det är bra att kunna hålla många bollar i luften, vara ordningsam och flexibel. Ordförandeposten är en stor merit för framtiden, både för dig som person och för framtida åtaganden. Dessutom är det väldigt roligt att vara ordförande! J

3.Sekreterare

Sekreteraren skriver protokoll på styrelse- och nationsmöten. Protokollskrivandet ger en vana i att uttrycka sig i text och man blir oundvikligen väl insatt i nationens verksamhet. Sekreteraren håller koll på kansliet, arkiverar posten och införskaffar kanslimaterial. Sekreteraren informerar nationsmedlemmarna om inbjudningar till andra nationers och föreningars årsfester samt arrangerar representationen på dessa. När nationens hedersmedlemmar fyller jämt ordnar sekreteraren uppvaktningen av dem från VN:s sida. Sekreteraren sitter alltid med i nationens styrelse. Som sekreterare lär man sig massvis om nationen, utvecklats som person och fått vänner för livet. Rekommenderas varmt!

4.Skattmästare

Som skattmästare är du ekonomiansvarig på nation. Till dina uppgifter hör att betala räkningar, sköta bokföringen, göra upp bokslut och allmänt hålla koll på budgeten. Skattmästaren sitter också med i Vasa nations fondförvaltning. Fondförvaltningen sammanträder ca 4-5 gånger per år. Är du intresserad av ekonomi och av att få erfarenhet på området? Är du noggrann och gillar siffror? Då är detta den rätta uppgiften för dig!

5.Programansvarig + Programkommittén

Som programansvarig har man huvudansvaret för nationens programverksamhet och koordineringen av den. Dit hör torsdagarnas programkvällar och majoriteten av nationens sitzer. Dessutom håller man nära kontakt med andra funktionärer, för att programverksamheten skall passa ihop med allt annat som försiggår på nationen och nationsvåningen. Programansvariga planerar, bokar utrymmen och informerar andra vasungar om kommande evenemang. Programansvariga har en plats i styrelsen samt fungerar som ledare för programkommittén.
Programkommittén hjälper till att planera och verkställa de olika programmen som hålls genom att till exempel handla och ställa till inför fester och programkvällar. Som kommittémedlem får man en möjlighet att följa med hela nationsåret med allt vad det innebär och man får bra inblick i nationsverksamheten. Därför rekommenderas programkommittén starkt för nya medlemmar. Samtidigt som man deltar i nationslivet och får massa nya kontakter får man dessutom också öva på sin förmåga att arbeta i grupp, något som värderas högt både i skola och i arbetsliv. Programkommittén jobbar tillsammans under en längre tid och man blir ofta nära bekanta och har roligt tillsammans.

6.Gulnäbbsansvarig + Guliskommittén

Guläbbsansvarige koordinerar verksamheten som riktar sig till nationens nya medlemmar. Den huvudsakliga uppgiften är att se till att alla nya medlemmar känner sig välkomna och börjar trivas på nationen. Planeringen för för gulnäbbsverksamheten inleds redan under vårterminen, men den främsta verksamheten sker under höstterminen när nya studeranden kommer till huvudstadsregionen. Man gör reklam och ser till att nationen är representerad t.ex. vid skolornas rekryteringstillfällen och mässor. Helt enkelt ser till att alla nya vilsna pampeser hittar till vår egna gemytliga österbottniska oas, mitt inne i stora Hufvudstaden, och sen introducera dem i studielivets alla nöjen. Detta är en mycket rolig funktionärspost!
Till sin hjälp har gulisansansvariga en kommitté som hjälper till introducera gulnäbbarna i nations- och studielivet. Man planerar och ordnar höstens gulnäbbsprogram tillsammans. Till programmet hör bl.a. programkvällar, intagning och sitz, samt självständighetsfesten. Som medlem i gulnäbbskommittén får man en massa nya kontakter, både nya som gamla nationsmedlemmar. Dessutom håller kommittén nära kontakt under höstterminen och man blir ofta bra bekanta och har roligt tillsammans.

7.Studieansvarig + Abi-kommittén

Studielansvariga ansvarar främst för landskapsresan som ordnas till de österbottniska gymnasierna och abi-helgen som ordnas för abiturienterna i november. Därtill håller man kontakt med studiehandledarna i de österbottniska gymnasierna och huvudstadsregionens utbildningsinstanser. Planeringen för abi-verksamheten påbörjas redan på vårterminen, men det är på hösten som största jobbet görs. Känner du att du inte vill ha ansvaret för det hela så kan du gå med i abi-kommittén. Det är roligt att vara med och förmedla budskapet om vad VN och Helsingfors har att erbjuda abiturienterna.

8.Externansvarig + Internationella kommittén

Till externansvariges huvuduppgifter hör att ordna årsfestveckan med dess program och att under veckan ta hand om stipendiater från vännationerna. Dessutom tar externansvarige hand om arrangemangen utifall att nationen tar emot en utbytesstudent från en vännation som stipendiat i Helsingfors. Utöver detta hör det till externansvariges uppgifter att allmänt vårda relationen till vännationerna utomlands, systernationerna och de andra nationerna i Helsingfors. Det kan t.ex. handla om att bjuda in vännationer till våra fester och ta hand om inkvartering och program medan de är här. Externansvariga är även involverad i Porthanfestveckan och ordnar och tar hand om stipendiaterna då. Posten som externansvarig är social och ger många möjligheter att lära känna nya människor från Sverige, Danmark, Estland och förstås även Finland!

Till sin hjälp har externasvariga en internationell kommitté som planerar och ordnar programmet för årsfestveckan samt hjälper med arrangemang av program och underhållning av stipendiater som besöker nation, speciellt de som är här hela årsfestveckan. Kommittén kan även hjälpa till under andra tillfällen under året, när nationen tar emot gäster, t.ex. under Porthanfestveckan i november. Kommittémedlemmar behövs flera och det är ett roligt och socialt uppdrag där man får bekanta sig med gäster från nationens vännationer!

9.Årsfestmarskalk  och årsfestkommittén

Årsfesten är årets största och mest eleganta fest med festklädsel, middag, utnämningar och salongsdanser. Som årsfestmarskalk har man hand om förberedelserna och arrangemangen kring festen. Marskalken har även den äran att fungera som cermonimästare under festkvällen, vilket är en fin och ärofylld uppgift!

Årsfestkommittén är med och planerar och arrangerar årsfesten. Man funderar bl.a. på menyer, program, tema, dekorationer, inbjudningar, bordsplacering o.s.v. Årsfestkommittén har behov av idérikt folk som gillar att fixa och organisera. Ifall du inte har möjlighet att vara aktiv under hela året är årsfestkommittén en lämplig uppgift. Man jobbar intensivt men under en kort period i början av året. Årsfesten brukar var i slutet av februari.

10.Kultivarie

Nationens kultivarie ordnar olika kulturevenemang och har hand om nationens arkiv. När det gäller kulturevenemang har väldigt fria händer att berika kulturintresserade vasungar. En ny uppgift som tillkommit denna post är arkivering av såväl tryckt som elektroniskt material. Vid behov förs material till nationens vindsarkiv eller nationalbibliotekets universitetsarkiv.

11.Idrottsansvarig + Idrottskommittén

Idrottsansvariga ordnar, i all enkelhet, idrottsprogram åt nationens medlemmar. Programmet kan vara nästan vad som helst med fysisk aktivitet, allt från volleyboll och gokart till Megazone och väggklättring. Man behöver inte göra allt ensam heller, utan som hjälp har man en entusiastisk idrottskommitté. Funktionärsposten är inte så krävande: lite googlande, ett telefonsamtal kanske och några mail så har man ordnat ett program. Slutligen, finns det någon idrottsgren du har alltid vilja pröva på men det har aldrig blivit av? Bli då idrottsansvarig så får du verkställa det!

Idrottskommittén hjälper till med planeringen och ordnandet av nationens idrottsprogram. Som kommittémedlem har man stor möjlighet att påverka verksamheten.

12.Sommarfestansvarig + Sommarfestkommittén

Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

13.Klubbhövding + Viceklubbisar

Klubbhövdingens uppgift är att se till att vasungar inte behöver vara törstiga under fester och programkvällar. Man ansvarar även för klubbmästeriet och all dess tillhörigheter. Under sitzar och andra tillställningar har man till sin hjälp vice klubbhövdingar som helt eller delvis sköter serveringen.

14.Värdinna + Vicevärdinna

Har du hört myten om att den bästa festen är i köket? Som värdinna får du användning av din kreativitet, och låta hela kroppen jobba. Bara fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du får träna på att hålla tusen saker i minnet på samma gång, vara finurlig och påhittig, använda plan B samt delegera och dirigera dina undersåtar i köket. Du får planera menyer och känna dig viktig när du handlar på tukkun och får ett eget kort. Långa kvällar (och nätter), mycket skratt och humor (när småtimmarna smyger på) kryddar livet som värdinna. Dessutom får du äta delikat mat i mängder (gäller ju att lyckas med matlagningen förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest! Och på tal om myten… det är nog ingen myt, bästa festen är i köket!

15. IT-ansvarig

IT-ansvariges främsta uppgifter är att sköta om nationens e-postlistor samt att uppdatera hemsidan. Alltid nu som då behövs det planscher till fester, som IT-ansvarige kan göra. Det är dock inte ett måste att kunna sådant! De nuvarande hemsidorna drivas med WordPress. Har man kunskap om CMS verktyg samt HTML är uppgiften perfekt för dig! Till din hjälp har du en IT-kommitté som hjälper till med att göra uppdateringar eller planscher.

16.Medlemssekreterare

Medlemssekreteraren sköter om nationens medlemsregister och matrikel. Detta innebär att medlemssekreteraren för in alla nya medlemmar i registret, uppdaterar uppgifter och plockar ut adresser t.ex. när brev skickas ut åt medlemmarna. Medlemssekreteraren skriver även ut intyg på medlemskap och nationsaktivitet.

17.Sångledare + Vicesångledare

Tycker du om att sjunga och gärna får andra att sjunga med? Då kanske sångledare är det perfekt alternativet för just dig! Du behöver inte ha någon perfekt sångröst, det viktigaste är att du vågar hålla låda! Det är till stor hjälp om du varit på flera sitser tidigare samt kan sångerna i sångboken. Du behöver dock inte kunna sångerna utantill! Till din hjälp har du vice-sångledare som kan hjälpa till på sitser, eller som kan agera sångledare då du inte har möjlighet.

18.ÖD- representanter

Österbottniska Delegationen är samarbetsorganet för VN, EPO och PPO. I ÖD behandlas främst ärenden som gäller nationsvåningen eller nationernas gemensamma aktiviteter. T.ex. besluts om möbelanskaffningar, uthyrning av nationsvåningen och gemensamma sitzer. Alla ÖD-medlemmar går med i ett eller flera utskott och ens uppgifter bestäms utifrån vilket utskott man är medlem av. Som medlem av ÖD kan man påverka nationsvåningens utrustning och användning, samtidigt som man lär känna nationsaktiva från våra finska systernationer. Varje nation har fyra representanter i ÖD, plus kuratorerna. ÖD sammanträder ca var 3:e vecka.

19.Bostadsansvarig + Bostadskommittén

Som bostadsansvarig poängsätter man och gör upp kölistor till ÖD:s bostäder tre gånger i året. Man är också med och gör upp kölistorna till SSBS: bostäder. Förutom detta svarar man på mail från medlemmar angående bostadsansökningarna. Till sin hjälp kan man ha en liten kommitté på ca två personer.

20.Nationsfotograf

Fotograferar på sitzer och andra evenemang. Samt ser till att galleriet på hemsidan är uppdaterat.

21.Fanbärare och vice-fanbärare

Fanbärare är ett väldigt ärofyllt och viktigt uppdrag på nationen samtidigt som det inte är hemskt tidskrävande. Under året ställer man som fanbärare upp med fanan ungefär 3 gånger. Åtminstone under under nationens årsfest, universitetets öppningskarneval i början av september samt under självständighetsdagen skall fanan närvara. Som fanbärare skall man värna om fanan och se till att den hålls i gott skick. Det räcker att man kontrollerar den varje gång efter användning. Ifall ordinarie fanbärare inte har möljighet att delta kan någon vice-fanbärare ställa upp. Som vice-fanbärare kan man även agera fanvakt. En buren fana skall alltid ha minst två fanvakter.

22.Körledare för Vassjungarna

Vassjungarna är namnet på nationens egen kör, som har verkat från och till under många år. Vassjungarna brukar under sina verksamhetsperioder öva ungefär en gång i veckan, och uppträder vid nationens festligheter. Repertoaren har varit rätt varierande, allt från visor till popmusik – oftast trestämmiga sånger. Körledaren behöver absolut inte vara musikstuderande, men bör naturligtvis ha sysslat med musik i någon mån. Körledaren bestämmer övningstider, letar upp lämplig repertoar samt instuderar repertoaren. Många har frågat om det inte snart ska ordnas körverksamhet vid nationen, så om DU bara kan tänka dig att hålla i trådarna, finns det säkert ett gäng som hänger på! 🙂

23.Bastumajor

Ser till att bastun är trevlig. Kan samarbeta med idrottskommittén och ordna länk-bastu. Tvättar handdukarna under nationens städmånader och skaffar eventuellt duschtvål vid behov.

24. Informationsansvarig

Informationsansvariga är en relativt ny funktionärspost som har hand om nationens externa och interna kommunikation. Informationsansvariga informerar man om alla viktiga evenemang och aktuella händelser, uppdaterar hemsidans, skriver nyheter, komponerar snärtiga meddelanden på sociala medier o.s.v. Som informationsansvarig får du öva på förmågan att uttrycka dig i text och man blir väl insatt i nationens verksamhet. Infoansvarig får gärna sitta i styrelsen för att lättare hålla sig uppdaterad om vad som är på gång.

25. Historiograf + redaktionskommittén

Historiografen ansvarar för sammanställandet av Wappufven och att material samlas in under årets lopp som sammanställs till en årsbok för verksamhetsåret. Målet med årsboken är att ge ut den i samband med följande års årsfest. Historiografen har också ansvar för insamling av svenskspråkigt material till den samösterbottniska tidskriften Ostrobotnia. Redaktionskommittén bistår historiografen i arbetet med Wappufven och årsboken.

Välkommen med till nationen!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x