Lediganslagna poster

Hej!

På nationsmötet igår (15.10) lediganslogs alla styrelseposter, alla funktionärsposter och alla kommittéposter för år 2016. Ansökan är öppen till 30.11 kl.23:59 och riktas till min epost på vn-ordforande at helsinki.fi. För kommittéposterna kan man också bara skriva upp sig på ett plakat utanför VN:s kansli.

Vi i styrelsen önskar såklart att så många som möjligt aktiverar sig i verksamheten för det kommande året. Vi önskar också att alla som för tillfället har en funktionärspost eller kommittépost letar efter och hittar efterträdare. Alla som har en kommittépost tycker vi ska överväga att ta en post med mera ansvar det kommande året; alla som är nya medlemmar tycker vi också ska komma med i VN:s verksamhet ordentligt genom en kommittépost som verkar rolig eller intressant!

Var inte heller blyga att direkt hoppa på ett större ansvar om du känner dig hugad. Vår nuvarande kurator blev ordförande på nationen år 2011 utan att ha haft en enda post tidigare på VN, jag själv som är ordförande blev skattmästare för nationen år 2013 utan någon som helst tidigare ekonomisk erfarenhet eller utbildning. Utmana er själva, det är utanför bekvämlighetszonen man lär sig saker på riktigt.

Ni hittar mera info om vilka poster ni kan söka här: http://vasa.nation.fi/medlemar/funktionarsposter
Om ni undrar något kan ni alltid ta tag i en styrelsemedlem!
För att söka posterna som ordförande, sekreterare, skattmästare samt programansvarig krävs en skriftlig ansökan.

Väälkumi med som styrelsemedlem, funktionär eller kommittémedlem 2016! (eller alla samtidigt)

“Be the change you want to see in the nation” – Mahatma Gandhi
“Ask not what your nation can do for you, ask what you can do for your nation.” – John F. Kennedy
“Hä ä in lykko tå an kan arrbeit i laag mä tem såm an höör ihåop mää.” – Lars Huldén

Vasungahälsningar,

Samuel Prittinen
Styrelseordförande
Vasa nation

Köket

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x