Marianne Blomqvist tilldelas den österbottniska nationens minnesmedalj 2015

Marianne Blomqvist har för sitt livsverk tilldelats den österbottniska nationens minnesmedalj. Österbottniska delegationen delar ut den odelade österbottniska nationens minnesmedalj för ett förtjänstfullt arbete fosterlandet och hembygden till godo. Särskilt förtjänstfullt är arbete inom de österbottniska nationerna och Helsingfors universitet.

Blomqvist innehade en professur i nordiska språk vid Helsingfors universitet 1989–2000. Hennes doktorsavhandling ”Från tillnamn till släktnamn i österbottnisk allmogemiljö” (1988)  har följts av ”Personnamnsboken”, ”Från Adam till My”, ”Dagens namn” och ”Våra fyrfota vänner har också namn”. Blomqvist har populariserat namnforskning genom namnspalter i Hufvudstadsbladet och arbetat med universitetets namnsdagsalmanacka. Svenska ortnamn i Estland har också hört till hennes forskningsintressen. Hon har varit Estlands hederskonsul i Finland. Blomqvist har tidigare tilldelats svenska folkskolans vänners folkbildningsmedalj för en lång och viktig folkbildande insats som namnforskare.

Marianne Blomqvist kommer från Vasa och skrev in sig i Vasa nation 1961 där hon fungerat som gulnäbbscensorix och värdinna. Österbottniska delegationen beslutade enhälligt på sitt möte 14.9.2015 att godkänna minnesmedaljsutskottets förslag att tilldela professor Marianne Blomqvist minnesmedaljen för år 2015.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x