Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

på nationsmötet 15.9 lediganslogs flera poster som nu är öppna att sökas. Två representantplatser i Österbottniska Nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse för år 2017 samt två representantplatser i Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse för år 2017 söks genom en kort skriftlig, fritt formulerad, ansökan till e-postadressen vn-kurator@helsinki.fi senast söndag 9.10.

Dessa poster väljs alla för ett år åt gången.

Att poster lediganslås är ett normalt förförande som innebär att posten är ledig att sökas av vilken nationsmedlem som helst, men innebär inte att förtroendet för de sittande personerna är förbrukat. För dessa poster finns ingen begränsning på hur många år en person kan inneha posten. Av de sökande krävs inga specialla meriter, men de sökande förväntas vara väl förtrogna med Vasa nation och dess verksamhet samt ha nationens fulla förtroende.

ÖNO förvaltar nationshuset Ostrobotnia samt har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. ÖNO:s styrelse består av två representanter från varderas av husets tre nationer. Camilla Granholm och Tomas Melin är våra sittande styrelserepresentanter.

SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; VN, NN, ÅN, ÖFN. Samuel Prittinen och Sebastian Storholm är våra sittande styrelserepresentanter.

Undertecknad svarar på eventuella frågor om posterna.

Med vänliga hälsningar

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x