Höstens första nationsmöte 15.9 kl.18

September månads nationsmöte hålls torsdag 15.9 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationens medlemmar är varmt välkomna att delta och påverka verksamheten. Värdinnekommittén bjuder på mat till alla som deltar i mötet.

På september nationsmötet kommer vi att gå igenom Vasa nations mellanbokslut och behandla en eventuell tilläggsbudget för 2016. Likaså kommer vi att behandla Österbottniska Delegationens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015 samt behandla en eventuell tilläggsbudget för år 2016. Vi har glädjen att godkänna en hel del nya medlemmar, dessutom ska vi boka in datumet för nästa årsfest. Bland funktionärsposterna kommer det att bli en del ommöbleringar och en del poster finns därför lediga att sökas. Lediga poster söks genom att meddela antingen kurator Frida (vn-kurator at helsinki.fi) eller styrelseordförande Camilla (vn-ordforande at helsinki.fi)
senast onsdag 14.9, gärna så fort som möjligt. De svarar också på eventuella frågor om de olika posterna.

Följande poster finns lediga att sökas:
– En plats i Österbottniska Delegationen för hösten 2016.
– Klubbhövding, hösten 2016.
– Två platser i Porthanveckokommittén.
– Två platser i Porthanfestkommittén.
– Årsfestmarskalk 2017.

Varmt välkomna på nationsmöte! Föredragningslistan har skickats ut per e-post.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x