Kallelse till oktober månads nationsmöte

Vasungar,

ni kallas härmed till oktober månads nationsmöte. Nationsmötet hålls torsdag 13.10 kl.18.00 i Teatern på nationsvåningen.
På nationsmötet bjuder våra värdinnor på mat. Alla nationsmedlemmar är varmt välkomna att delta i nationsmötet som är nationen högsta beslutande organ. Denna gång kommer vi under en skild punkt att diskutera verksamhetsplanen för år 2017, så kom och ge förslag åt styrelsen på vad just du vill göra på nationen nästa år.

Varmt välkomna! Föredragningslistan finns till påseende nedan:


VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Oktober 2016
Tid: 13.10.2016 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer
7. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
8. Val av representanter till ÖNO:s styrelse 2017
9. Val av representanter till SSBS:s styrelse 2017
10. Tilläggsbudget för 2016, andra behandlingen
11. Användningen av nationens vimpel
12. Lediganslående av funktionärsposter
13. Diskussion om verksamhetsplan för 2017
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x