Freppa Tujulins stipendium 2013

Johan Fredrik “Freppa” Tujulins stipendiefond har som ändamål att årligen utdela ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma.

Stipendiet har tillkommit i slutet på 80-talet för att hedra minnet av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulin. Freppa Tujulin var en känd profil på Ostrobotnia från början av 1940-talet fram till sin död i mitten av 1980-talet. Freppa som var känd antagonist och samhällsdebattör var säkerligen en kontroversiell person på sin tid.  Faktum kvarstår ändå att Freppa var en stor personlighet, och vän av Vasa nation och Ostrobotnia.

2013-års mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendium har en lång och gedigen nationskarriär bakom sig. Personen har outtröttligt och med stort hjärta arbetat för nationens bästa samt marknadsfört nationen på många årsfester och representationsuppdrag både i landet och utomlands. Med sitt engagemang sprider denna vasung en genuint god stämning på nationen samt agerar med sina handlingar som en sann förebild för nationens övriga medlemmar. Personen kan sin nationshistoria och värnar om att traditioner lever vidare, men är samtidigt en person som vill att nationen utvecklas och går framåt.

Årets mottagare är känd bland våra systernationers medlemmar och har även många nära relationer till såväl vännationers medlemmar som till medlemmar av övriga nationer i Helsingfors. Personen har genom nationsarbetet vårdat relationerna till nationens äldre medlemmar, men även alltid ansträngt sig för att lära känna nya medlemmar genom att aktivt delta i program och aktiviteter.

Personen skrev in sig i nationen hösten 2003 och har varje år sedan dess haft minst en kommittépost och totalt sett tio funktionärsposter på nationen, en merit som få andra i dagens läge kan skryta med. Få aktiva eller tidigare aktiva kan heller skryta med att ha suttit tre hela år i Vasa nations styrelse och tjänstgjort totalt fem år i Österbottniska delegationen. Trots den långa meritlistan förlängdes inte studierna och heltidsarbete har efter slutförd magister inte nämnvärt bidragit till att minska nationsaktiviteten.

Vasa nation har äran att tilldela Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendium till mannen som satte Hankmo på VN-kartan, Hankmo-stekaren, diplomingenjör, kurator emeritus Tomas Melin.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x