Käldman och Granfors 100-årsjubileumsstipendiater

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som har visat driftighet och berömligt utfört sina åtaganden.

Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Erhållare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken. Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att två personer kommer att tilldelas ett stipendium ur Vasa nations 100-årsjubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till två aktiva vasungar som gjort en viktig insats för nationen.

Detta par från Pedersöre skrev in sig i nationen år 2011 respektive 2012 och gjorde direkt stor entré. Direkt under sitt gulnäbbsår tog de tag i värdinneposten på Vasa nation som värdinnepar och detta med ett aldrig anat resultat.

Han med sin bakgrund som kock kompletterades ypperligt av sin handlingskraftiga och uppmuntrande livskumpan vid sin sida. Maten festdeltagarna sedan gärna avnjöt på nationen tillreddes med god kunskap och vänskap. Förutom detta fick värdinneparet nationsmedlemmarna ofta att fundera på hur det ens var möjligt att få ihop något så otroligt gott, varierande och för att inte tala om lyxigt på en nationsvåning.

Vasa nations värdinnekommitté arbete ypperligt tillsammans tack vare värdinneparet fantastiska ledarskap och motivationsförmågor. Det var alltid glada miner bland värdinneparet och dess kommitté.  För sin driftighet och för att berömligt utfört sina åtaganden tilldelas Dan Käldman och Carolina Granfors stipendium ur Vasa nations 100-årsjubiléumsfond.

100-årsjubileumsstipendierna utdelades på Vasa nations årsfest 23.2.2013.

 

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x