Förtjänsttecknet i silver 2014

Förtjänsttecknet i silver kan delas ut i max tre exemplar per år till därav förtjänta medlemmar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas.

Vasa nations nationsmöte har i enlighet med stadgarna på två på varandra följande nationsmöte enhälligt beslutit att tilldela Vasa nations förtjänsttecken i silver 2014 till vasung och diplomingenjörsstuderande Jonas Stubb.

Jonas antogs som medlem av nationen 18 februari 2010 och har varit en aktiv medlem sedan dess. Jonas är en person som både syns och hörs på nationen. Jonas är en orädd debattör som gärna ger sig in i diskussioner och argumentationer om nationens ekonomi, verksamhet och diverse andra saker mellan himmel och jord. Att Jonas vågar röra om i grytan har gått få obemärkt förbi, och det har också bidragit till många givande diskussioner på nationen under de senaste åren.

Att Jonas både synts och hörts mycket på nationen beror förstås till stor del på att han aktivt engagerat sig i nationsverksamheten genom funktionärsposter. År 2011 höll Jonas i sångarvärjan och gjorde sig känd för sina både fantasifulla och humoristiska åsnebryggor mellan sångerna. Året därpå tog han sig an det hedersvärda uppdraget att fungera som nationens styrelseordförande under huset Ostrobotnias 100-årsjubileumsår 2012. Utöver de ordinarie uppgifterna medförde jubileumsåret även en hel del representationsuppdrag, som Jonas skötte med bravur. Jonas har även fungerat som ÖD-representant 2012 och nationens historiograf 2013.

Jonas har också sedan hösten 2012 varit en drivande kraft i arbetsgruppen som planerat nationens del i byggandet av nya studentbostäder i Victoria-kvarteret på Busholmen. Jonas har engagerat och aktivt arbetat för att projektet ska ske på ett sätt som är i nationsmedlemmarnas bästa intresse. Det hårda arbetet ser också ut att ge lön för mödan, eftersom projektet nu framskridit till ett skede där planering övergår till förverkligande. Arbetet fortsätter ändå och Jonas kommer att fungera som en av nationens två styrelserepresentanter i det fastighetsbolag som håller på att grundas.

Utöver aktivitet i nationen har Jonas också fungerat som en av nationens två representanter i styrelsen för Botta Ab och styrelsemedlem i styrelsen för Svenska studenters bostadsstiftelse (SSBS). Under 2014 fungerar Jonas som ordförande för SSBS.

Jonas har hunnit med mycket på nationen på kort tid. Med sitt engagemang och sin drivkraft samt förmåga att föra fram sina åsikter på ett övertygande sätt har Jonas bidragit till att nationen utvecklats framåt, och att många viktiga diskussioner förts både i formella och informella sammanhang.

Med dessa meriter som grund anser nationen att Jonas Stubb gjort sig väl förtjänt av Vasa nations förtjänsttecken i silver.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x