Aktivitetstecken 2014

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordförande.

 

Årligen kan högst fem aktivitetstecken utdelas, och under årsfesten 22.2.2014 fick följande vasungar ta emot aktivitetstecken med motiveringar:

 

Den första personen är hemma från Närpes och skrev in sig i nationen 2010. Under 2010 lärde personen känna nationens verksamhet genom programkommittén och idrottskommittén.  Följande år fortsatte denne som sekreterare och var dessutom viceklubbhövding. Samma år ställde hon upp i delegationsvalet för SNäf som VN:s representant. År 2013 delade hon på ansvaret som sommarfestansvarig och ordnade en hejdundrande sommarfest samt fungerade som nationens medlemssekreterare. Med en sällan skådad envishet och humoristisk personlighet har hon bidragit till att både fest och vardag förgylls med hennes närvaro. Som tack för sina insatser tilldelas Simone Holmberg Vasa nations aktivitetstecken.

 

Den andra personen är hemma från Nykarleby och skrev in sig i nationen 2010. Personen ställde direkt efter gulishösten upp som medlem i programkommittén och var mycket aktiv. Året därefter var det självklart för denna vasung att axla ansvaret som programansvarig samtidigt som hen tog plats i styrelsen. År 2013 ledde vasungen sången på nationen med sin sköna stämma. Till vasungens meriter hör också poster som kulturansvarig och ÖD-representant samt deltagandet i flertalet olika kommittéer. Med sina starka åsikter, kämparglöd och fullständiga koll förbättrade hon nationsverksamheten på många sätt. Hon har även en sällan skådad energi att jobba för nationens väl. Som bevis för sin aktivitet och som tack för allt hon gjort för nationen tilldelas Anna Sundqvist Vasa nations aktivitetstecken.

 

Den tredje personen är hemma från Esse och skrev in sig i nationen 2010. Redan under 2011 gjorde personen stor entré i nationsverksamheten med att gå med i program-, värdinne- och guliskommittén samtidigt. Året efteråt fortsatte denne som gulnäbbsansvarig och medlem i programkommittén ytterligare ett år. 2013 antog denne posten som externansvarig. I år axlar denna vasung posten som sommarfestansvarig. Funktionärsposter där hon får umgås och knyta nya kontakter passar henne som hand i handske. Nationen har fått nya medlemmar och bättre kontakt till vännationer tack vare hennes storslagna insats. För sitt engagemang för nationen och för all uppoffring i tid och energi tilldelas Jessica Påvall Vasa nations aktivitetstecken.

 

Den fjärde personen är hemma från Vasa och skrev in sig i nationen 2010. Följande år gick personen med i program-, gulis- och abikommittén. 2012 tog denne plats i styrelsen som skattmästare och var samtidigt aktivt med och ordnande huset Ostrobotnias 100-årsfirande. Efter en utbytesperiod tog personen ansvaret som porthanfestmarskalk, för att återigen år 2014 bli invald i styrelsen. Nationens verksamhet har haft stor hjälp av hennes vilja att pröva på olika saker. För att hon alltid ställer upp och inte är rädd att ta på sig nya krävande uppgifter tilldelas Camilla Martin Vasa nations aktivitetstecken.

 

Den femte personen är hemma från Pedersöre och skrev in sig i nationen 2011. Under 2012 gick personen med i programkommittén, idrottskommittén och blev dessutom värdinna. Året därpå tog denna vasung sig an posten som gulnäbbsansvarig och styrelsemedlem, samt medlem i årsfestkommittén och idrottskommittén. Hennes glädje och öppenhet är något som få kunnat undvika på nationen. Hon har skött alla uppgifter på bästa möjliga vis och gjort så att folk trivs i nationsverksamheten. Som tack för att hon varit ett så gott ansikte utåt samtidigt som hennes aktivitet varit mycket värdefull för nationen tilldelas Carolina Granfors Vasa nations aktivitetstecken.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x