5 bra orsaker till att delta i majmånads nationsmöte 6.5 kl. 18:30

majmöte

1. Att delta i nationsmöten är allmänt ett bra sätt att lära känna och påverka nationsverksamheten. Något du vill att ska hända på nation, något i nationen du är missnöjd med, något du är jättesuperglad över? Kom på möte och ta fram ärendet! Styrelsen försöker enligt bästa förmåga verkställa alla beslut som tas av nationsmötet.

2. På  nationsmöte 6.5.2015 väljs ny inspektor (!!!).

3. På mötet presenteras nationens första mellanbokslut för i år. Är resultaten enligt förväntningarna för våren? Ja veit int! Kom på möte!

4. Det serveras alltid mat på nationsmöten.

5. Finns inga förhinder att delta om man är medlem. Yngre och äldre medlemmar, allihop! Väälkumi! Är du inte medlem kan närvarorätt ändå beviljas för goda orsaker.

ernst timell

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x