100-årsjubileumsstipendiet för 2014

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som har visat driftighet och berömligt utfört sina åtaganden.

Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Erhållare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken. Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att två personer kommer att tilldelas ett stipendium ur Vasa nations 100-årsjubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till två aktiva vasungar som gjort en viktig insats för nationen.

För sin driftighet och för att berömligt utfört sina åtaganden tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-årsjubiléumsfond.

Dessa två kamrater, lite som Piff och puff, skrev in sig under hösten 2010. Under det första nationsåret aktiverade de sig båda direkt med mindre uppgifter.

Den ene så gick omedelbart med i programkommittén, vartefter han axlade ansvaret som klubbhövding 2012. Som klubbhövding så tappade han aldrig humöret och blev snabbt bra kamrat med många nationsvänner. Alla viktiga fester som detta år inte sällan sträckte sig till morgonen, avslutade han oftast även med en avslappnande bastutur i goda vänners lag. Under sitt år lyckades han även med bedriften att fördubbla antalet vice klubbhövdingar jämfört med tidigare år. Förutom detta deltog han i styrelsen år 2012 och ordnade året efteråt en mycket lyckad sommarfest i hemkommunen Malax.

Den andra så gick med som vice fanbärare år 2011. Året efteråt så kom han med i styrelsen som ADB-ansvarig, vilket han skötte med bravur. Förutom detta hamnade han ganska ofta på diverse ”nakkin”, som så gott som alltid blev gjorda. Året efteråt varvade han ner med att gå med i tre olika kommittéer.

Speciellt under året 2012 och 2013 så har dessa två aktivt varit med och spritt gemenskap på nationen. Programkvällar, sitzar och andra nationsevenemang tycks aldrig bli tråkigt för denna duo. Nationen behöver personer som brinner för sina åtaganden oavsett post.  För deras driftighet, vasungamentalitet och för att berömligt utfört sina åtaganden tilldelas Johan Matintupa och Alexander Järf stipendium ur Vasa nations 100-årsjubiléumsfond.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x