Vasa nations stipendier lediganslagna!

Stipendiemottagare på årsfesten 2012

 

På januari nationsmöte 24.1.2013 lediganslogs nationens stipendier att sökas. Alla medlemmar i Vasa nation kan ansöka om studie- eller forskningsstipendium från Vasa nations stipendier antingen från de Allmänna fonderna eller från Sylvi och Erik Feldts stipendiefond.

Ansökningarna bör vara nationen tillhanda senast torsdag 7 februari 2013 kl. 21.00. Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden beaktas inte. Ansökningarna riktas till kurator och skickas eller förs till Vasa nation på adressen Tölögatan 3 A, 00100 Helsingfors. Ansökningarna märks med ordet ”Stipendier”.

Mera information om stipendierna, ansökningsblanketter och anvisningar hittas på stipendiesidan.

Läs anvisningarna noggrant och fyll i blanketterna omsorgsfullt. Det är på sökandes ansvar att alla uppgifter är ifyllda och att obligatoriska bilagor bifogas. Ofullständiga ansökningar (underskrifter saknas, kontonummer saknas o.s.v.) beaktas inte av stipendienämnden. Kom ihåg att i god tid be om nödvändiga intyg av medlemssekreteraren.

Stipendier kan endast sökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat medlemsavgift för det innevarande läsåret. Bevis på detta bör bifogas ansökan. Hur man blir medlem av Vasa nation och hur man betalar medlemsavgiften kan man läsa om på medlemskapssidan.

Stipendierna delas ut av inspektor Mikael Knip under Vasa nations årsfest 23.2.2013. De som eventuellt inte beviljats stipendium meddelas om detta efter stipendienämndens möte 8.2.2013. Läs mer om årsfesten och anmäl dig till den på årsfestsidan. Sista anmälningsdag till årsfesten är 10.2.2013.

Kurator Linda Sundman svarar vid behov på frågor kring stipendierna och ansökningarna på vn-kurator(at)helsinki.fi.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x