Försäljning av Feldtska stugan godkänd och många nya funktionärer på januari nationsmöte

Årets första nationsmöte hölls torsdag den 24 januari i teatern på nationsvåningen. Under mötet fattades många nya spännande beslut.

Försäljningen av Feldtska stugan togs upp till andra behandling och godkändes av nationsmötet. Intäkterna från försäljningen kommer användas till att finansiera det pågående byggnadsprojektet på Busholmen, där nationen tillsammans med Teknologföreningen planerar bygga nya studentbostäder. Nationen beviljade också Linda Sundman och Jonas Stubb fortsatt förtroende att representera nationens intressen inom ramarna för det projektet.

Kompletterande val av funktionärer 2013 gjordes enligt följande:

Andra ÖD suppleant: Frida Forsblom
Värdinnor: Pavel Kikot, Isak Norrman

Stipendiatkommittén:
– Belinda Slangar
– Hannie Hindersson
– Nina Östman

Guliskommittén:
– Tommy Öhman
– Nam Do
– Belinda Slangar
– Victor Koivumäki
– Andre Nordman
– Petra Sweins

Programkommittén
– Lukas Ohls
– Sebastian Karhusaari

Idrottskommittén
– Sebastian Karhusaari

Viceklubbisar
– Simon Granlund
– Alexander Järf
– Wilhelm Söderman
– Thomas Vikfors
– Sarah Rosendahl

Abikommittén:
– Victor Koivumäki

 

Nationen valde också medlemmar till stipendienämnden samt kamratskapskommittén:

Stipendienämnden:
Inspektor, som ordförande
Kurator, som sekreterare
1. Jenny Sjökvist
2. Charlotta Smeds (ord.)
3. Malin Stagnäs (ord.)
4. Sara Knip (ord.)
5. Alexandra Back (ord.)
6. Maija Haga (ord.)
7. Kristoffer Fant
8. Petur Eklund

Kamratskapspriskommitté:
Kurator, som ordförande (2005)
1. Charlotta Smeds (2006)
2. Sara Knip (2007)
3. Alexandra Back (2007)
4. Jenny Sjökvist (2008)
5. Kristoffer Fant (2008)
6. Jessica Ingo (2009)
7. Jessica Påvall (2010)
8. Nina Östman (2011)
9. Jonas Stubb (2010)
10. Alexander Järf (2010)
11. Simone Holmberg (2010)
12. Jessica Lindberg (2011)

Nationen gratulerar alla valda funktionärer och kommitté- samt nämndmedlemmar!

Nationen godkände sex nya medlemmar: Hannes Rolander (Vasa), Sebastian Karhusaari (Jakobstad), Emma Berg (Karleby), Robin Mattsson (Åland), Gustaf Borenius (Åland) samt Ville Karhu (Kouvola).

Nästa nationsmöte hålls den 14.2 kl 18.00 i nationsvåningen.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x