Styrelse och funktionärer för 2013 valda!

Vasa nations stadgeenliga valmöte hölls 5.12.2012. På mötet valdes styrelsen samt alla funktionärer och kommittéer för 2013.

Styrelsen 2013

Ordförande Jenny Sjökvist
Skattmästare Samuel Prittinen
Sekreterare Nina Östman
Programansvarig Erik Stara
Programansvarig Jessica Lindberg
Gulnäbbsansvariga Carolina Granfors
Infoansvariga Marie Lillhannus
Idrottsansvariga Simon Granlund
Klubbhövding Christian Karv

Övriga funktionärer 2013

Studieansvarig: Ben Smulter
Externansvarig: Jessica Påvall
Kulturansvarig: Anna Sundqvist
Sommarfestansvarig: Simone Holmberg och Johan Matintupa
ADB-ansvarig: Dan Koskenniemi
Medlemssekreterare: Simone Holmberg
Sångledare: Anna Sundqvist
Vicesångledare: Thomas Vikfors och Azra Arnautovic
ÖD-representanter: Jenny Sjökvist, Jonas Stubb, Anna Sundqvist
Bostadsansvarig: Henrik Finnström
Nationsfotograf: Natalie Riska
Fanbärare: Erik Stara
Bastumajor: Sara Knip
Fondskattmästare: Ronny Sundfors
Historiograf: Jonas Stubb
Årskontrollanter: Jonas Stubb och Simone Holmberg
Årskontrollantssuppleanter: Anna Sundqvist och Jessica Påvall
Revisor: Martin Slotte
Revisorssuppleant: Henri Palm
Revisor för ÖD: Martin Slotte
Revisorssuppleant för ÖD: Ginge Wiklund

Nationen saknar ännu värdinna, körledare och 2:a ÖD-suppleant för 2013. Dessa poster kan sökas genom att skicka e-post till vn-ordforande(at)helsinki.fi.

Kommittéer 2013

Idrottskommittén
–       Jonas Stubb
–       Lasse Forsström
–       Josefin Båskman
–       Philip Kaustinen
–       Carolina Granfors

Abi-kommittén
–       Nam Do
–       Tom Viitanen
–       Philip Kaustinen

Årsfestkommittén
–       Anna Sundqvist
–       Jessica Lindberg
–       Katrin Asplund
–       Marie Lillhannus
–       Sandra Holmgård
–       Petter West
–       Ellen Eklund
–       Carolina Granfors

Sommarfestkommittén
–       Jessica Påvall
–       Anna Sundqvist
–       Marie Lillhannus
–       Linn Sandells

Programkommittén
–       Betty Ehnvall
–       Martina Wiklund
–       Tom Viitanen
–       Johanna Levlin
–       Simon Yliaho

Ungseniorkommittén
–       Kristoffer Fant
–       Sara Knip
–       Malin Stagnäs
–       Sara Nygård
–       Tina Myntti
–       Johanna Syrén
–       Linn Sandbacka

ADB-kommittén
–       Adrian Häggqvist
–       Patricia Ljungqvist
–       Alexander Järf
–       Wilhelm Söderman
–       Simon Yliaho

Bostadskommittén
–       Jessica Ingo
–       Hannie Hindersson

Viceklubbmästare
–       Philip Kaustinen
–       Simone Holmberg
–       Johan Matintupa
–       Nam Do
–       Markus Wiklund
–       Viktor Matintupa

Gulnäbbskommittén
–       Katrin Asplund

Värdinnekommittén
–       Isak Norrman
–       Pavel Kikot
–       Camilla Nylen
–       Eva Brunell
–       Max Åström
–       Lasse Forsström
–       Josefin Båskman
–       Katrin Asplund

Disciplinutskottet
–       Kurator Linda Sundman
–       Sebastian Örndahl
–       Jonas Stubb
–       Alexander Järf
–       Simone Holmberg

Även alla kommittéer kan kompletteras med intresserade personer. Stipendiatkommittén och stugkommittén saknar helt medlemmar.

På mötet antogs Emelie Melin (Pedersöre),  Frank Ahlmark (Vasa) och Gabriella Blomqvist (Jakobstad) till nya medlemmar av Vasa nation.

Nationen premierade samtidigt årets flitigaste gulnäbbar. Årets supergulis blev Nam Do, medan Simon Yliaho och Philip Kaustinen låg tätt efter.

Alexandra Back fick fortsatt förtroende som ordinarie medlem av FAb Osakuntas styrelse, medan Linda Sundman fortsätter som suppleant i Fab Arttis styrelse.

Nationen gatulerar alla valda och premierade!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x