Nya regler för studentlunchen!

Nya riktlinjer angående studentlunchen,

Fr.o.m. den 1.1.2013 serveras inte studentlunch i den nuvarande formen på Manala längre, utan nedan nämnda riktlinjer börjar då gälla. Orsaken till detta är nya rekommendationer som FPA tagit fram som skulle kräva en betydande omplanering av bespisningen, vilket skulle göra situationen ekonomiskt ohållbar. Eftersom de österbottniska nationerna fortfarande vill erbjuda sina medlemmar lunchmöjligheter kommer studentlunchen fortsätta i följande stil:

– Lunchen serveras där övriga lunchgäster får sin mat serverad. Alltså i Manalas restaurang på gatunivå, inte i källaren. Lunchbiljetterna är giltiga när restaurangen erbjuder lunch.

– Man får köpa lunchbiljetter under dejourering på nationen och eventuell annan tidpunkt. Preciseras under våren. Lunchbiljetterna kommer inledningsvis kosta 3,50€/st och man kan köpa paket på 5 till 20 biljetter. Endast nationsmedlemmar med giltigt VN-nationsklistermärke har rätt att använda biljetterna.

– Det är enligt restaurangen rusning kl. 11-12 så vi undanbeder nationsmedlemmarna, för deras och övriga kunders trivsel, att hellre äta klockan 12-14.

– På http://www.botta.fi/fi/manala/lounas/ hittar ni öppethållningstider och meny.

___________________________________________________________________________

Systemet är framtaget enligt följande riktlinjer som styrelsen föreslagit på nationsmötet och där fått understöd:

* Nationerna köper lunchbiljetter av restaurangen för ett pris på 6,00 euro/biljett
* Nationerna säljer vidare lunchbiljetterna till nationsmedlemmarna
* Studentlunchen serveras i restaurangen med övriga matgäster
* Nationen säljer lunchbiljetterna i kansliet till ett minimiantal av 5 per gång och
maximiantal av 20 biljetter per gång.
* För att köpa och för att använda biljetten i restaurangen måste man uppvisa studiekort med giltigt nationsklistermärke
* Biljetterna kan inte säljas vidare till icke-medlemmar
* Styrelsen föreslår i enlighet med budgetförslaget att priset per biljett är 3,50 euro för nationsmedlemmarna
* Med priset 3,50 euro finns det ännu en marginal att höja priset till 4,00 euro ifall det inte blir hållbart med det lägre priset
* Dessa nya riktlinjer skulle gälla från 1.1.2013

Nationen förbehåller sig rätten att när som helst ändra på dessa regler och riktlinjer. Nationen kommer kontinuerligt följa med kostnaderna och åtgången på biljetterna och anpassa priset eller riktlinjerna vid behov.

Frågor angående riktlinjerna kan ställas till: vn-ordforande@helsinki.fi

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x