SSBS: Ordinarie ansökningstid till Rautalampivägen 5 pågår 1-31.3.2015‏

SSBS grundades år 1966 av de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet (NN, VN, ÅN och ÖFN) samt den dåvarande svenska kårsektionen, i syfte att verka för att förbättra svenskspråkiga studenters och yngre vetenskapsidkares boendeförhållanden i Helsingfors. Varje studerande, fortsättningsstuderande eller forskande medlem (även extra medlemmar) i någon av dessa fyra nationer är berättigad att söka bostad via SSBS, förutsatt att man inte har exceptionellt höga inkomster.

En av de fastigheter SSBS är delägare i — och den enda som för tillfället administreras direkt av oss själva — är Rautalampivägen 5, som ligger i Vallgård. Härifrån kommer man med buss eller spårvagn snabbt och lätt bland annat in till centrum. Trevåningshuset är byggt 1969 och grundrenoverat 1998. Bostäderna är i gott skick. El, vatten, bredband samt tillgång till bastu och tvättstuga med torkrum ingår i hyran. I huset finns också bl.a. konditionsrum och brasrum. Parkeringsplatser utanför huset kan hyras separat, såvida det finns lediga.

 

I huset hyrs ut dels familjebostäder (2r+kv+wc) på 36,5 kvm med en hyresnivå om 403 €/mån (dessa kan sökas av par, ensamförsörjare med barn, eller motsvarande, alltid två tillsammans), dels enkelrum i delade herr- och damtvåor (2r+k+wc) på totalt 50-52 kvm, med en hyresnivå om 261-312 €/mån (dessa rum söks enskilt).

 

Ansökan riktas skriftligen till stiftelsens ombudsman Kasper N. Sundström, med fastställd ansökningsblankett. Till ansökan måste bifogas åtminstone vissa obligatoriska bilagor: aktuellt närvarointyg, aktuella nationsmedlemskapsintyg (varur också framgår att medlemsavgiften är betald) samt beskattningsintyg eller -beslut gällande senast fastställda beskattning (just nu skatteåret 2013). Märk väl att endast kvitto över betald medlemsavgift inte är ett intyg över vare sig närvaro eller nationsmedlemskap! Blankett och närmare instruktioner hittas på hemsidan ssbs.fi under “Ansökning”. Ansökan måste vara poststämplad senast 31.3.2015 för att räknas som inkommen under den ordinarie ansökningstiden.

 

Efter att ansökningstiden gått ut rangordnas av stiftelsens styrelse alla de ansökningar som inkommit under den ordinarie ansökningstiden (samt de som inkommit tidigare under samma kalenderår), och som uppfyller de grundläggande kraven på sökande och på ansökningar och bilagor. Vid rangordningen görs en helhetsbedömning där framförallt de sökandes sociala och ekonomiska förhållanden, nationsmeriter och studieprestationer tas i beaktande. Var och en av de fyra nationerna har sina egna bostadskvoter, som stiftelsen strävar till att följa vid fördelandet av bostäder.

 

Ansökningar som inkommer efter den ordinarie ansökningstiden placeras på kölista efter de ordinarie ansökningarna. Om dessa blir många kan stiftelsens styrelse göra en separat rangordning av dessa. Om särskilda ekonomiska eller sociala orsaker så kräver kan stiftelsen i enskilda fall helt frångå rangordningen och kvoterna.

 

Ansökningarna riktas till ombudsmannen på adress:

 

Svenska Studenters Bostadsstiftelse
ombudsman Kasper N. Sundström
c/o Sundström, Hitisgränden 3 A 3
00300  HELSINGFORS

 

Frågor kan även ställas per e-post sekreterare@ssbs.fi eller per telefon 045-236 45 54.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x