Intyg

I intygsärenden, ta kontakt med nationens medlemssekreterare. När ditt intyg är klart kan du hämta det på nationens kansli. Du kan även få ditt intyg elektroniskt via epost, eller i specialfall på posten.

Medlemssekreterare vn-medsek (ät) helsinki.fi

Vasa nations intyg

Från Vasa nation kan man få tre olika intyg: medlemsintyg, intyg över nationsmeriter och intyg över betald medlemsavgift. Intyg behöver man bland annat om man ansöker om en studentbostad från ÖD och kan vara till stor nytta om man söker från Majstranden, SSBS eller HOAS. Man kan även be om ett intyg om man söker ett arbete och vill ha intyg över nationsmeriterna eller ämnar ansöka om nationens stipendier.

Medlemsintyg:

Detta intyg kan alla Vasa nations inskrivna medlemmar som har betalat medlemsavgiften få. Medlemsintyget är användbart då man söker studentbostad eller vill ansöka om nationens stipendier.

Intyg över nationsmeriter:

Detta intyg kan alla Vasa nations medlemmar få. Då man ber om ett intyg över nationsmeriter bör man meddela vilka nationsmeriter man har (funktionärs- och ansvarsposter, styrelseår, kommittéer samt årtal för dessa). Detta intyg kan bland annat behövas då man ansöker om nationens stipendier, men är inte obligatoriskt att bifoga i ansökan.

Intyg över betald medlemsavgift:

Detta intyg får sådana personer som inte är inskrivna i Vasa nation men som har betalat avgiften för verksamhetsåret. Gäller främst dem som söker bostad men som inte ännu har fått chansen att skriva in sig. Då man ber om ett intyg över betald medlemsavgift bör man bifoga ett kvitto över betald medlemsavgift.