Sök stipendium!

Nationens stipendier är nu lediganslagna och kan sökas fram till torsdag 6.2.2014 kl. 17.00. Läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas.

Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa nation, Tölögatan 3 A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet “stipendieansökan”. Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 22.2.2014, då stipendiebreven delas ut!

Ansökningsblanketter och mera information hittas på stipendiesidan.

 

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x