Nyval och lediga poster

Vasa nation höll stadgeenligt nationsmöte 25 oktober.

På nationsmötet antogs följande personer till nya medlemmar:
Max Åström (Karleby), Lasse Forsström (Karleby), Viktor Matintupa (Malax),
Lola Nylund (Pedersöre), Elin Stenman (Korsholm), Alexandra Lehtonen (Vasa), Josefine Storholm (Jakobstad), Lucas Ohls (Larsmo), Nina Viklund (Pedersöre), Mikael Häggblom (Nykarleby), Adrian Häggqvist (Karleby), Anders Lindahl (Kristinestad), Patricia Ljunqvist (Solf), Joakim Klingenberg (Jakobstad), Frans Häggblom (Pedersöre). Vasa nation har antagit 61 nya medlemmar hittills år.

Frida Forsblom valdes till andra årsfestmarskalk och kommer att ordna 105-årsfesten 23.2.2013 tillsammans med Kristoffer Fant. Alexander Järf valdes in i Porthanfestveckokommittén. John Strömberg omvaldes för en femårsperiod till nationens seniorråd.

Under mötet lediganslogs att sökas posterna som nationens styrelseordförande, sekreterare, programansvarig och skattmästare för verksamhetsåret 2013. Fritt formulerade ansökningar riktas till styrelseordförande Jonas Stubb per e-post (vn-ordforande ät helsinki.fi) senast 25.11.2012. Dessa poster ingår automatiskt i styrelsen.

Även övriga funktionärs- och kommittéposter lediganslogs att sökas. Kommittéer kan man gå med i genom att skriva upp sig på en lista i kansliet och funktionärsposter söks genom att skicka e-post åt vn-ordforande (at) helsinki.fi senast 25.11.2012. Om man även vill söka till nationens styrelse för 2013 bör detta nämnas i e-postmeddelandet.

På nationsmötet lediganslogs även styrelseposterna i SSBS styrelse samt Nationsshusstiftelsen Ostrobotnias styrelse för verksamhetsåret 2013.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och öppet för alla nationsmedlemmar – gulnäbbar, juniorer och äldre medlemmar är alla lika välkomna att delta, och alla perspektiv och åsikter är viktiga! Om du vill påverka eller förändra, så är det på nationsmötet du ska göra dig hörd. Nästa nationsmöte hålls 15.11.2012.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x