Ny kurator, styrelse, funktionärer och kommittéer valda

Vasungar!

Under torsdagens valmöte valdes  Linda Sundman till ny kurator .
Linda kommer att efterträda nuvarande kurator Tomas Melin vid midnatt efter
Vasa nations årsfest 25.2.2012.

Nedan en lista på valda funktionärer och kommittémedlemmar för 2012.
Ett stort grattis till alla er!

Nationens Kurator electa Linda Sundman samt styrelsen för år 2012. Från vänster: Linda Sundman, Jenny Sjökvist, Robin Granqvist, Camilla Martin, Alexander Järf, Jonas Stubb, Simone Holmberg, Azra Arnautovic och Anna Sundqvist. Johan Matintupa saknas från bilden.

Styrelsen 2012:

Styrelseordförande      Jonas Stubb
Sekreterare             Simone Holmberg
Skattmästare             Camilla Martin
Programansvarig Anna Sundqvist
Idrottsansvarig         Robin Granqvist
Klubbhövding             Johan Matintupa
ADB-ansvarig             Alexander Järf
Infoansvarig            Azra Arnautovic
Styrelsemedlem          Jenny Sjökvist

Övriga funktionärer 2012:

Gulisansvarig           Jessica Påvall
Värdinna                  -saknas-
Studieansvarig          -saknas-
Kulturansvarig          Johanna Öhman
Körledare                        -saknas-
Historiograf                 Sara Knip
Cykelstafettansvarig    Erik Stara
Externansvarig          Henrika Brännback & Sara Nyård
Nationsfotograf         Thomas Vikfors & Michaela Bäckman
Årsfestmarskalk         Azra Arnautovic & Vanja Ravald
Sångledare               Thomas Vikfors
Vice sångledare         Andrea Holm & Hannie Hindersson
Sommarfestansvarig    Maija Haga
Fanbärare                 Wilhelm Söderman
Vice fanbärare          -saknas-
Bostadsansvarig        Jessica Ingo
Medlemssekreterare   Henrik Finnström
Bastumajor              Thomas Vikfors
Fondskattmästare     Kristoffer Fant
ÖD Ordinarie 1          Kristoffer Fant
ÖD Ordinarie 2          Jonas Stubb
ÖD Suppleant 1          Henrik Finnström
ÖD Suppleant 2          Alexandra Back

Årskontrollanter
Kristoffer Fant
Jessica Ingo

Årskontrollantsuppleanter
Frida Wikberg
Camilla Höglund

Revisor                 Martin Slotte
Revisorssuppleant     Henri Palm
Revisor för ÖD           Inge-Marie Wiklund
ÖD-revisorssuppleant  Martin Slotte

Kommittéer 2012:

Disciplinutskottet
******************
Kristoffer Fant
Henrika Brännback
Sebastian Örndahl
Markus Wiklund

Stugkommittén
*************
Kristoffer Fant
Magnus Strandberg
Johan Dahl
Mika Yrjänä
Edward Winter
Jan Rönnskog
Ben Smulter

Stipendiatkommittén
*******************
Maija Krook
Sara Knip
Jan Rönnskog
Sara Holms

Bostadskommittén
***********************
Henrik Finnström
Victor Koivumäki

Sommarfestkommittén
****************
Kristoffer Fant
Johnny Finnholm
Valter Sandström
Miika Granö
Sara Nygård

ADB-kommittén
**************
Daniel Häggman
Dan Koskenniemi
Sebastian Storholm
Lucas Bäckman

Vice Klubbisar
*****************
Markus Wiklund
Katrin Asplund
Camilla Martin
Alexander Järf
Thomas Vikfors
Simone Holmberg
Wilhelm Söderman
Christian Karv
Sara Rosendahl
Samuel Prittinen

Värdinnekommittén
****************
Elisa Häggström
Heidi Enbacka
Carolina Granfors
Pavel Kikot
Kristoffer Fant

Idrottskommittén
****************
Johanna Öhman
Pavel Kikot
Carolina Granfors
Simon Granlund
Mika Yrjänä
Ben Smulter

Gulnäbbskommittén
****************

Hannie Hindersson
Anna Evars
Katrin Asplund
Jessica Lindberg
Jan Rönnskog
Erik Stara
Linn Sandells
Victor Koivumäki
Sara Holms

Årsfestkommittén
****************

Elisa Häggström
Jenny Sjökvist
Jeanette Hulden
Sarah Rosendahl
Frida Båsk

Ungseniorkommittén
******************
Hanna Björklund
Frida Wikberg
Lisa Back
Camilla Höglund
Lotta Smeds
David Häggqvist
Sara Knip
Andrea Eklund
Johanna Syrén

ABI-kommittén
*************
Anna Evars
Jimmy Nylund
Marie Lillhannus
Linn Sandells
Ben Smulter

Programkommittén
****************
Frida Högnabba
Frida Båsk
Daniel Häggman
Pavel Kikot
Carolina Granfors
Jessica Påvall
Jessica Lindberg
Katrin Asplund
Johanna Levlin
Simon Granlund
Marie Lillhannus
Linn Sandells
Anna Evars
Victor Koivumäki

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x