Lediganslagna funktionärsposter

Följande funktionärsposter lediganslogs på Oktober nationsmöte och
kan sökas genom att kontakta Styrelseordförande Kristoffer Fant
på vn-ordforande@helsinki.fi.

1. Styrelseordförande
2. Skattmästare
3. Sekreterare
4. Programansvarig
5. Gulnäbbsansvarig
6. Studieansvarig
7. Externansvarig
8. Kulturansvarig
9. Idrottsansvarig
10. Sommarfestansvarig
11. Klubbhövding
12. Värdinna
13. ADB-ansvarig
14. Medlemssekreterare
15. Sångledare, vicesångledare
16. ÖD-representanter
17. Bostadsansvarig
18. Nationsfotograf
19. Fanbärare
20. Körledare för Vassjungarna
21. Bastumajor
22. Cykelstafettansvarig
23. Infoansvarig
24. Fondskattmästare
25. Historiograf

Styrelsen

Som medlem av styrelsen är man med och behandlar i princip alla frågor
som berör nationen. Styrelsen tar upp aktuella evenemang, händelser
och problem, och funderar på vad man skall göra. Man får en verklig
inblick i nationens verksamhet och har stora möjligheter att påverka.
Samtidigt blir man nära bekant med en grupp människor, och man brukar
ha väldigt roligt tillsammans och bli goda vänner. Styrelsemöten hålls
ca 1 gång i veckan. Styrelsearbete kräver en del tid och engagemang,
men är väldigt roligt och dessutom lärorikt och en merit för
framtiden!

Styrelseordförande

Som ordförande leder man styrelsen i dess arbete. Man gör upp
föredragningslistor för styrelsemöten, håller reda på vad som skall
göras på nation och håller koll på hur alla projekt framskrider. Att
vara ordförande ger erfarenhet på många olika områden, däribland
ledarskap, projektledning, problemlösning och att delegera uppgifter.
Man lär sig att lita på sig själv och får en ny slags självsäkerhet,
samtidigt som man lär sig samarbete inom en stor grupp och att
motivera andra att ställa upp för föreningen. Dessutom är det väldigt
roligt att vara ordförande 🙂

Sekreterare

Sekreteraren skriver protokoll på styrelse- och nationsmöten.
Protokollskrivandet ger en vana i att uttrycka sig i text och man blir
oundvikligen väl insatt i nationens verksamhet. Sekreteraren håller
koll på kansliet, arkiverar posten och inskaffar kanslimaterial.
Sekreteraren informerar nationsmedlemmarna om inbjudningar till andra
nationers och föreningars årsfester samt arrangerar representationen
på dessa. När nationens hedersmedlemmar fyller jämt ordnar
sekreteraren uppvaktningen av dem från VN:s sida. Sekreteraren sitter
alltid med i nationens styrelse. Som sekreterare har jag lärt mig
massvis om nationen, utvecklats som person och fått vänner för livet.
Jag rekommenderar det varmt!

Skattmästare

Som skattmästare är du ekonomiansvarig på nation. Till dina uppgifter
hör att betala räkningar, sköta bokföringen, göra upp bokslut och
allmänt hålla koll på budgeten. Skattmästaren sitter också med i Vasa
nations fondförvaltning som sekreterare. Fondförvaltningen
sammanträder ca 4-5 gånger per år. Är du intresserad av ekonomi och av
att få erfarenhet på området? Är du noggrann och gillar siffror? Då är
detta den rätta uppgiften för dig!

Programansvarig + Programkommittén

Som programansvarig har man ansvaret för nationens program. Dit hör
torsdagarnas programkvällar och majoriteten av nationens sitzer.
Programansvariga planerar, bokar utrymmen och informerar andra
vasungar om kommande evenemang. Programansvariga har en plats i
styrelsen samt fungerar som ledare för programkommittén.

Programkommittén hjälper till att planera och verkställa de olika
programmen som hålls genom att till exempel handla, ställa till inför
program eller städa undan efter. Som kommittémedlem får man en
möjlighet att se hela nationsåret och verksamheten under det och
därför rekommenderas programkommittén starkt till t. ex. gulisar.
Samtidigt som man deltar i nationslivet och får massa nya kontakter
får man dessutom också öva på sin förmåga att arbeta i grupp, något
som värderas högt både i skolan och i arbetslivet.

Gulnäbbsansvarig + Guliskommittén

Är aktiv under hösten och ordnar olika gulisevenemang såsom
intagningen, programkvällar och självständighetsfesten. Skall även
göra reklam om nationen till de nya studerande via affischer och mail.
En mycket rolig funktionärspost!
Gulnäbbskommittén hjälper gulnäbbsansvariga i aktiviteterna.

Studieansvarig + Abi-kommittén

Som studieansvarig är du ansvarig för landskapsresan som ordnas till
de Österbottniska gymnasierna samt abi-helgen som ordnas för
abiturienterna i november. Det är alltså på hösten som största jobbet
görs. Känner du att du inte vill ha ansvaret för det hela så kan du gå
med i abi-kommittén. Det är roligt att vara med och förmedla budskapet
om vad VN och Helsingfors har att erbjuda abiturienterna.

Externansvarig + Stipendiatvärdar

Till externansvariges huvuduppgifter hör att ordna årsfestveckan med
dess program och att under veckan ta hand om stipendiater från
vännationerna. Dessutom tar externansvarige hand om arrangemangen
utifall att nationen tar emot en utbytesstudent från en vännation
som stipendiat i Helsingfors. Utöver detta hör det till
externansvariges uppgifter att allmänt vårda relationen till
vännationerna utomlands, systernationerna och de andra
nationerna i Helsingfors. Det kan t.ex. handla om att bjuda in
vännationer till våra fester och ta hand om inkvartering och program
medan de är här. Posten som externansvarig är social och ger många
möjligheter att lära känna nya människor från Sverige, Danmark,
Estland och förstås även Finland!

Stipendiatvärdarna planerar och ordnar tillsammans med externansvariga
programmet för årsfestveckan samt hjälper under veckan till med
arrangemang av program och underhållning av stipendiater som besöker
nation, speciellt de som är här hela årsfestveckan. Stipendiatvärdar
behövs flera och det är ett roligt och socialt uppdrag där man får
bekanta sig med gäster från nationens vännationer!

Årsfestkommittén

Som medlem i årsfestkommittén är man med i gänget som ordnar årets
kanske bästa och största fest. Årsfestkommittén har behov av idérikt
folk som gillar att fixa och organisera.

Kulturansvarig

Ordnar olika kulturevenemang. Samarbetar med programkommittéen och har
väldigt fria händer att berika kulturintresserade vasungar.

Idrottsansvarig + Idrottskommittén

Idrottsansvariga ordnar, i all enkelhet, idrottsprogram åt nationens
medlemmar. Programmet kan vara nästan vad som helst med fysisk
aktivitet, allt från volleyboll och gokart till Megazone och
väggklättring. Man behöver inte göra allt ensam heller, utan som hjälp
har man en entusiastisk idrottskommitté. Funktionärsposten är inte så
krävande: lite googlande, ett telefonsamtal kanske och några mail så
har man ordnat ett program. Slutligen, finns det någon idrottsgren du
har alltid vilja pröva på men det har aldrig blivit av? Bli då
idrottsansvarig så får du verkställa det!

Sommarfestansvarig + Sommarfestkommittén

Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en
kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och
hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren
under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

Klubbhövding + Viceklubbisar

Klubbhövdingens uppgift är att se till att vasungar inte behöver vara
törstiga under fester och programkvällar. Man ansvarar även för klubbmästeriet
och all dess tillhörligheter. Under sitzar och andra tillställningar
har man till sin hjälp frivilliga vice klubbhövdingar som helt eller
delvis sköter serveringen. Som vice klubbis får man alltid lön för mödan!

Värdinna + Vicevärdinna

Har du hört myten om att den bästa festen är i köket?
Som värdinna får du användning av din kreativitet, och låta hela
kroppen jobba. Bara fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du
får träna på att hålla tusen saker i minnet på samma gång, vara
finurlig och påhittig, använda plan B samt delegera och dirigera dina
undersåtar i köket. Du får planera menyer och känna dig viktig när du
handlar på tukkun och får ett eget kort. Långa kvällar (och nätter),
mycket skratt och humor (när småtimmarna smyger på) kryddar livet som
värdinna. Dessutom får du äta delikat mat i mängder (gäller ju att
lyckas med matlagningen förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest!
Och på tal om myten… det är nog ingen myt, bästa festen är i köket!

ADB-ansvarig

ADB-ansvariges främsta uppgifter är att sköta om nationens
e-postlistor samt att uppdatera hemsidan. Alltid nu som då behövs det
planscher till fester, som ADB-ansvarige gärna får göra. Det är dock
inte ett måste att kunna sådant! De nuvarande hemsidorna drivas med WordPress.
Har man kunskap om CMS verktyg samt HTML är uppgiften perfekt för dig! Till
din hjälp har du en ADB-kommitté som hjälper till med att göra
uppdateringar eller planscher.

Medlemssekreterare

Medlemssekreteraren sköter om nationens medlemsregister och matrikel.
Detta innebär att medlemssekreteraren för in alla nya medlemmar i
registret, uppdaterar uppgifter och plockar ut adresser t.ex. när brev
skickas ut åt medlemmarna. Medlemssekreteraren skriver även ut intyg
på medlemskap och nationsaktivitet.

Sångledare + Vicesångledare

Tycker du om att sjunga och gärna får andra att sjunga med? Då kanske
sångledare är det perfekt alternativet för just dig! Du behöver inte
ha någon perfekt sångröst, det viktigaste är att du vågar hålla låda!
Det är till stor hjälp om du varit på flera sitser tidigare samt kan
sångerna i sångboken. Du behöver dock inte kunna sångerna utantill!
Till din hjälp har du vice-sångledare som kan hjälpa till på sitser,
eller som kan agera sångledare då du inte har möjlighet.

ÖD- representanter

Österbottniska Delegationen är samarbetsorganet för VN, EPO och PPO. I
ÖD behandlas främst ärenden som gäller nationsvåningen eller
nationernas gemensamma aktiviteter. T.ex. besluts om
möbelanskaffningar, uthyrning av nationsvåningen och gemensamma
sitzer. Alla ÖD-medlemmar går med i ett eller flera utskott och ens
uppgifter bestäms utifrån vilket utskott man är medlem av. Som medlem
av ÖD kan man påverka nationsvåningens utrustning och användning,
samtidigt som man lär känna nationsaktiva från våra finska
systernationer. Varje nation har fyra representanter i ÖD, plus
kuratorerna. ÖD sammanträder ca var 3:e vecka.

Bostadsansvarig + Bostadskommittén

Som bostadsansvarig poängsätter man och gör upp kölistor till ÖD:s
bostäder tre gånger i året. Man är också med och gör upp kölistorna
till SSBS: bostäder. Förutom detta svarar man på mail från medlemmar
angående bostadsansökningarna. Till sin hjälp kan man ha en liten
kommitté på ca två personer.

Nationsfotograf

Fotograferar på sitzer och andra evenemang. Samt ser till att
galleriet på hemsidan är uppdaterat.

Fanbärare

Fanbärare är ett väldigt ärofyllt och viktigt uppdrag på nationen
samtidigt som det inte är hemskt tidskrävande. Under året ställer man
som fanbärare upp med fanan sammanlagt 3 gånger, under nationens
årsfest, under universitetets öppningskarneval i början av september
samt under självständighetsdagen. Som fanbärare skall man värna om
fanan och se till att den hålls i gott skick. Det räcker att man
kontrollerar den varje gång efter användning.

Körledare för Vassjungarna

Vassjungarna är namnet på nationens egen kör, som har verkat från och
till under många år. Vassjungarna brukar under sina
verksamhetsperioder öva ungefär en gång i veckan, och uppträder vid
nationens festligheter. Repertoaren har varit rätt varierande, allt
från visor till popmusik – oftast trestämmiga sånger. Körledaren
behöver absolut inte vara
musikstuderande, men bör naturligtvis ha sysslat med musik i någon
mån. Körledaren bestämmer övningstider, letar upp lämplig repertoar
samt instuderar repertoaren. Många har frågat om det inte snart ska
ordnas körverksamhet vid nationen, så om DU bara kan tänka dig att
hålla i trådarna, finns det säkert ett gäng som hänger på! 🙂

Stugkommittén

Nationen äger en sommarstuga i Kyrkslätt, och stugkommitténs uppgift
är att sköta om stugan och eventuellt ordna program där. Uppgifterna
går främst ut på att åka ut till stugan, diskutera användningen och
eventuella nyinförskaffningar, och äta grillad korv.

Bastumajor

Ser till att bastun är trevlig. Kan samarbeta med idrottskommittén och
ordna länk-bastu. Tvättar handdukarna före årsfesten, och eventuellt
inskaffar duschtvål.

Cykelstafettansvarig

Cykelstafetten går upp på att vasungar turvis i etapper cyklar ner från
den Österbottniska slätten till Helsingfors. Eftersom det gått
fem år sedan det senast ordnats, så söker vi nu en cykelintresserad
vasung till att planera resan och sköta arrangemangen under den kommande
sommarens cykelstafett.

Infoansvarig

Ny post där tanken är att denna person skall sköta om att det
informeras om alla viktiga evenemang, samt ser till att hemsidan
och facebooksidan är uppdaterade. Infoansvarig får gärna sitta
i styrelsen för att kunna vara uppdaterad om vad som är på gång.

Fondskattmästare
Övervakar nationens fonder, sitter med på fondmöten
och fungerar på dessa som sekreterare.

Välkommen med till nation nästa år!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x