Nationerna vid Helsingfors universitet firar 370-årsjubileum med mångsidigt program

Pressmeddelande 8.5.2013

I år firar nationerna vid Helsingfors universitet 370 år, då de första nationerna år 1643 grundades vid Helsingfors universitet, dåvarande Akademien i Åbo. Detta gör dem till vårt lands äldsta studentsamfund. I samband med evenemangen som ordnas under jubileumsåret strävar man efter att lyfta fram nationernas historia, nutid och framtid. Märkesåret firas med ett rikt utbud av evenemang samt en publikation om universitetets fostringsuppgift.

Med jubileumsevenemangen vill man föra fram att nationerna fortsättningsvis har en betydande uppgift i dagens universitetsvärld. Nationerna har under sin historia fungerat som naturliga
tvärvetenskapliga mötesplatser och på detta sätt skapat förståelse och vänskapsband mellan studenter från olika studieinriktningar. Den samhörighet som nationerna och studentföreningarna skapar är viktig för universitetet, där forskning visar att många studenter lider av ensamhet.

Jubileumsevenemangen inleds i slutet av maj. Då ordnas vårsitsen samtidigt på alla nationer, i stil med Vårbalen i Uppsala. Då höstterminen börjar kan allmänheten bekanta sig med nationslokalerna genom guidade turer i samarbete med Open House Helsinki. På
kvällsfesten i september fylls Gamla studenthuset av tal, sång, akademiska danser och i övrigt det bästa från nationsfester.
Jubileumsåret avslutas med nationskörernas gemensamma konsert samt med ett festseminarium i november.

Jubileumsårets logo utsågs genom en tävling och vinnaren är konstkandidat, nationsaktiva Salla Seppälä. Seppälä berättar att logon avspeglar kontinuitet, historiens vingslag och samverkan mellan nationer. De femton ringarna runt logon symboliserar de femton nationerna vid Helsingfors universitet.

Mer information om nationerna och händelserna under året ger ordförandena för jubileumskommittén samt de enskilda ansvarspersonerna. Välkomna att fira tillsammans med oss!

Kontaktuppgifter:
Som ordförande för jubileumskommittén fungerar Pauliina Rokkila (pauliina.rokkila(a)helsinki.fi) och Kai Kaksonen (kai.kaksonen(a)helsinki.fi).
Chefredaktör för publikationen är Sari Aalto (sari.aalto(a)helsinki.fi). Ansvarspersonerna för de olika evenemangen är nämna i samband med de olika evenemangen.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x