Mars nationsmöte

Mars nationsmöte hölls 27.3 i teatern vid Vasa nation. Här kommer en kort sammanfattning om vad man beslöt.

En ny medlem antogs; Johan Granlund, hemma från Malax och studerar automations- och systemteknik vid Aalto universitet. Han blev student 2012 från gymnasiet i Petalax.

Jonas Stubb och Jonas Frantz valdes till nationens representanter i Botta Ab:s styrelse. Jonatan Slotte blev vald till seniorrådet i och med att Leif C Anderssons mandatperiod gick ut efter 2013. Kristoffer Fant hade tidigare haft en representantplats i husstiftelsens representantskap, men avgick eftersom han automatiskt fick en plats då han tillträdde som kurator. Platsen lediganslogs vid nationsmötet i februari och på mötet i mars  valdes Linda Sundman till representant i husstiftelsens representantskap.

Årsfestmarskalk Betty Ehnvall presenterade årsfestens budgetuppföljning, som godkändes av nationsmötet. Godkännandet av verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2013 bordlades till nationsmötet i april, eftersom revisorn inte ännu har kunnat godkänna bokslutet. Nationsmötet godkände också ÖD:s budget för 2014.

Linda Sundman gav en kort uppdatering om hur studentbostadsprojektet vid Busholmen framskrider. Sundman berättade att byggandet av huset kommer att börja på sommaren. Hon förklarade att studentbostäderna kommer enligt planerna att vara klara till hösten 2016 och hela huset till vintern 2016-2017.

 

 

 

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x