Lediganslagna poster

Vasungar!

Inför nationsmötet 8.5 lediganslår vi posterna nedan. Att posterna lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Valen förrättas på maj nationsmöte onsdagen 8.5 (obs. dag!)

Posterna är:

1 Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4

2 En plats i Kilens delegation

3 En eller två Porthanfestmarskalkar, två platser i Porthanfestkommittén samt två platser i Porthanveckokomittén

4 Årsfestmarskalk(ar) 2020

Läs mer om de olika posterna nedan.

1 Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4

På nationsmötet 8.4 lediganslogs två styrelseposter i Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Det är önskvärt att sökande har god initiativ- och kommunikationsförmåga. Desom väljs förutsätts också ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och kan föra nationens talan i styrelsen. Camilla Martin och Alexander Järf är våra sittande representanter. Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande: TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi.

2 En plats i Kilens delegation
Vasa nations plats som representant i delegationen för Kilens hembygdsgård är ledig att sökas. Mandatperioden är fyra år. Delegationen samlas 1-2 gånger i året vid Kilen i Sideby. Nationen söker en person som vill bevaka VN:s intressen och via delegationen besluta om ärenden som gäller Kilens hembygdsgård i Sideby.

Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi.

3 En eller två Porthanfestmarskalkar, två platser i Porthanfestkommittén samt två platser i Porthanveckokomittén


I höst är det det Vasa nations tur att ordna den traditionella Porthanfesten! Den 180:e Porthanfesten infaller i november och är en av de största festerna som ordnas på nationsvåningen. Alla tre nationer (VN, EPO & PPO) samlas för att ta del av en minnesvärd kväll.
Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén består båda av två medlemmar från våra tre nationer. Porthanfestkommittén hjälper marskalkarna med att ordna själva festen, medan medlemmarna i Porthanveckokommittén planerar varierande program för vännationer och gäster.


Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Malin Nysand senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-ordforande at helsinki.fi.


Om festen:
Den 9 november år 1839 var det 100 år sedan Henrik Gabriel Porthan, inspektor från år 1779 för den odelade Österbottniska nationen, föddes. Den då tudelade nationen bestämde sig för att ordna en fest till Porthans ära och festen var samtidigt ett tecken på samhörighet mellan den Sydösterbottniska och Nordösterbottniska nationen. Den första Porthanfesten firades således den 9 november 1839 och hade runt 150 gäster. Porthanfesten var redan från början en lite finare fest och blev snabbt den Österbottniska nationens officiella årsfest. Idag förs traditionen vidare av de tre österbottniska nationerna vid Helsingfors universitet – Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa nation och Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen. Hit samlas österbottningar från olika årtionden för att träffa varandra, sina vännationers representanter och för att fira vårt kära nationshus.

4 Årsfestmarskalk(ar) 2020


Vill du ordna festernas fest på Vasa nation – nu har du chansen! Att vara årsfestmarskalk innebär att du håller i trådarna för en av årets mest satsade fester, du fungerar som konferencier under årsfesten och får träna på dina evenemangplaneringsfärdigheter. Årsfestmarskalken med kommitté sköter allt från dekorationer till sittordning och budget. Vasa nations 112:e årsfest hålls i slutet av februari 2020.


Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Malin Nysand senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-ordforande at helsinki.fi.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x