Kallelse till maj nationsmöte

Bästa vasungar,

välkomna på vårens sista nationsmöte, onsdagen 8.5. kl. 18.00! Som
vanligt har vi intressanta ärenden på agendan, bland annat nationens
mellanbokslut några val; till exempel representanter till Fab Victoria
4:s styrelse och en eller två Porthanfestamarskalkar.

Observera att vi undantagsvis byter miljö och håller mötet på
Tina-klubben, på nationshusets tredje våning. Ingången är samma som
till festvåningen, men i stället för att bara ta trapporna en våning
upp så tar ni trappan två våningar. Ring undertecknad eller ordförande
Malin om ni inte hittar. Klicka “going” om ni är på väg, så vet vi hur
många vi ska räkna med! Länk till Facebookeventet:
https://www.facebook.com/events/615897838928434/

Föredragningslistan finns till påseende nedan. Hoppas vi ses på mötet!

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Maj 2019
Tid: 8.5.2018 kl. 18:00
Plats: Tina-klubben, Ostrobotnias tredje våning

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Eventuella nya medlemmar
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
8. Val av två styrelsemedlemmar till Fab Victoria 4
9. Val av representant till Fab Victoria 4 bolagsstämma
10. Val av representant till Kilens delegation
11. Val av Porthanfestmarskalk 2019
12. Fastställande av datum för årsfesten 2019
13. Behandling av nationens mellanbokslut för våren 2019
14. Beslut om tilläggsbudget 2019
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x